Mesa sectorial d'11 de maig de 2018

El Departament manté el redactat que ha presentat en la resolució de plantilles amb l’accés prioritari de mestres de les especialitats de matemàtiques, català i castellà, que suposa la reconversió de places de secundària a places de mestres. Places que, per tant, no podran ser ocupades pel professorat interí i funcionari de secundària. Ara ja hi ha uns 3000 mestres habilitats, (la llista de titulacions que permet l’acreditació és molt amplia) i ens consta, encara que el Departament ho nega, que hi ha SSTT que estan trucant a aquests mestres perquè demanin l’accés.

Hi haurà un petit increment de escolarització de secundària i aproximadament unes 300 jubilacions en aquestes especialitats, que disminuiran una mica l’efecte immediat de la mesura, però en poc temps, aquesta pot significar que aquestes matèries, essencials per a tots els coneixements, siguin impartides, majoritàriament, per mestres en la secundària. Entre altres raons, perquè serà impossible controlar que només estiguin a 1er i 2n de l’ESO. S'obre, a més, la porta a ampliar aquesta mateixa oferta a altres especialitats.

S’obligarà als instituts grans a reconvertir part de les places existents i els petits ho podran fer de manera voluntària. Tampoc no s'ha aconseguit que el Departament aclareixi les contradiccions flagrants incloses al procediment (instituts amb 8 grups, amb 10?) La resta d'organitzacions sindicals s’han oposat a la mesura només pel tipus de procediment, que és a proposta de la direcció i amb entrevista. Veuen la mesura com una mera ampliació dels “perfils docents” ja en vigor.

El Sindicat de Professors de Secundària (aspepc·sps) ha deixat clar que la mesura és il·legal i que la recorrerà judicialment. La resolució ni tant sols esmenta la reducció de dues hores lectives pels més grans de 55 anys, ni per suposat, el retorn a les 18 h. lectives. Són dos drets que cal recuperar i als quals el Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) no pensa renunciar. Cal dir que el Departament no enganya ningú: l'acord signat al gener de 2017 entre el Departament i la resta d'organitzacions sindicals no preveia cap millora en aquest sentit i només incorporava una vaga referència a una eventual negociació de la qual no tenim notícia. Es fa un cop més evident que la única decisió correcta fou la que va prendre el Sindicat Professors de Secundària: no es podia signar.

El dret a la reducció dels més grans de 55 anys és viu perquè ha expirat la vigència de la suspensió d’aquest dret, i per tant, o amplien la seva suspensió o el professorat podrà reclamar les dues hores lectives de reducció. No permetrem que passi desapercebut, com si no fos una nova retallada.

Respecte a l’FP, el Departament, va escoltar al Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) en les meses tècniques que es van realitzar l’any passat i ha quantificat, però no ha incrementat de manera efectiva, les hores de reducció per coordinació dels centres més grans.

No es preveu cap increment real de plantilla per la implantació de l’escola inclusiva. Una més de les raons per les quals el Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) es va oposar en solitari a aquest decret. Malauradament, el temps ens torna a donar la raó.

Desapareixen de la resolució els criteris per a la supressió o creació de places (4 i 13 hores de càrrega lectiva respectivament). Queda en mans de les propostes de la direcció i el Departament…. Això, en matèries com Filosofia, Música, Dibuix, Clàssiques pot arribar a ser important, per no dir devastador. El Departament no respon a la pregunta del Sindicat Professors de Secundària sobre si cal entendre que, a partir d'aquesta resolució, el Departament ja no té un criteri únic sobre les supressions de plaça. Se'ns diu que tot depèn dels “horaris” que elaboren les direccions i que, en tot cas, qui se senti perjudicat “sempre pot presentar el corresponent recurs”.

No hi ha modificacions destacables respecte al curs passat.

Aquesta informació va ser demanada per altres organitzacions sindicals que denuncien que no quedava clar el compliment de l’increment pactat en l’acord que van signar amb el Departament. El Departament facilita un informe sense memòria econòmica i dóna unes xifres orals que no serveixen per comprovar gairebé res. El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) vol recordar al professorat que no va signar aquest acord perquè l’increment de pressupost per la formació i per la inclusiva, era a canvi de no retornar 1 de les hores lectives de més, la disminució de la qual ja havia estat pressupostada al parlament i perquè, a més, no es podia controlar que aquests increments fossin efectius. De bell nou, teníem raó. D'altra banda, tampoc vam rebre recolzament de les altres organitzacions sindicals en la nostra demanda del retorn a les 24 h de permanència a secundària (són els únics de l’Estat a qui ens van fer aquest increment injustificat)

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) ha aprofitat per demanar que quedin exempts de fer el curs per professorat novell les persones que ja tenen el màster perquè els continguts són repetits i per denunciar que molta de la formació de centre s’està convertint en un ofec més pel professorat, que arriba sense energia al que hauria de ser la seva funció principal, l’aprenentatge dels alumnes.

El Departament obrirà un aplicatiu per tal que el professorat inscrit a la borsa pugui congelar i descongelar a voluntat el seu número per estar disponible o no per ser nomenat. Es preveu que estigui en funcionament a l’octubre.

Les persones que no vulguin ser nomenades pel curs vinent, han de descarregar-se la sol·licitud i lliurar la seva petició en paper abans del 13 de juny. També han d’estar al cas els qui hagin de confirmar que volen continuar en borsa.

Es demana al Departament que en lloc d'un sol dia, el 13 setembre, per a modificar dades, siguin si més no 3 i que s’obri un altre període al desembre per a modificar-les. El Departament ha dit que si no hi ha problemes tècnics accepta les peticions.

A tothom que ha treballat com a docent pel Departament algun cop però actualment no està a la borsa de treball se’ls reconeixerà l’experiència en cas de tornar a inscriure's però el propi Departament aconsella que les persones afectades estiguin al cas: no serà un reconeixement garantit d’ofici.

Es permetrà tornar a la borsa a tothom qui va renunciar l’any passat a un nomenament sense haver d’esperar a la penalització d’un curs.

Tots els qui treballen i no tenen el màster tindran 3 anys per obtenir aquest requisit.

El Departament ens facilita en paper les dades dels percentatges de presentats i qui són interins i es compromet també a portar la dels aprovats quan estiguin.

Document 1 Document 2

  • Sobre el dret de cobrament de juliol dels substituts: Els opositors no han de fer el curs de juliol per cobrar-ho. El sistema serà semblant a l’any passat però s’intentarà simplificar el procediment.
  • Comput de la compactació de la lactància: Denunciem que no a tots els SSTT es fa igual i n’hi ha qui donen els 24 dies i n’hi ha que en funció de la durada del Departament ho escurcen. Demanem que siguin 24 dies arreu. El Departament diu que ho mirarà.
  • Ens donen les dades dels afectats del curs passat per la mesura de no poder donar d’alta a l’1 de setembre el seu contracte, per IT o infantament. Són unes 70 persones. El Departament diu que no pot fer res més perquè és la Seguretat Social qui no donar d’alta els contractes si hi ha baixa mèdica o de maternitat.
  • Darrera modificació: 14/05/2018 10:52