Reunió virtual de 13 de maig de 2020

No hi ha pràcticament modificacions respecte a la del curs anterior. Podran participar totes les persones que tinguin serveis prestats i compleixin els requisits per poder ser adjudicats, també els interins de Nova Contractació. La data en la que es posarà fi a tenir en compte els serveis prestats seguirà les dates de les adjudicacions provisionals.

El termini per fer la reclamació del nou ordre de borsa obtingut serà del 26 de maig al 4 de juny.

Pel curs vinent es preveu que s’obriran els següents períodes de modificació de borsa:

 • Del 14 al 21 de setembre del 2020
 • Del 16 al 23 de novembre de 2020
 • Del 25 de gener a l’1 de febrer de 2021
 • Del 22 al 29 de març de 2021

Ja no hi ha professorat interí afectat per pacte d’estabilitat. El Departament s’havia compromès a fer una mesa sobre aquest tema, esperem que compleixi la seva paraula.

Per tal de no obtenir nomenament durant el curs vinent, les persones que hagin treballat ho hauran de demanar entre el dia 12 de juny (últim dia de nomenaments) i el primer dia que es comenci a adjudicar. Cal recordar que l’aplicatiu d’autogestió estarà tancat des de la data que comencin les adjudicacions fins al 29 de juliol. Aquest curs la participació en les adjudicacions d’estiu serà voluntària.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) ha manifestat la seva conformitat amb la decisió de que el professorat interí inscrit a borsa en la darrera convocatòria que compleixi els requisits exigits (serveis prestats i docència principalment) pugui participar en el procediment d’adjudicació de destinació provisional. El requisit de formació haurà d’estar informat en el moment de procedir a l’adjudicació, si pertoca.

Cal destacar, com a novetat, que el professorat interí NO està obligat a participar en el procediment. El Departament ho justifica amb el fet que, quan estava obligat a fer-ho, hi havia casos que demanaven la “congelació” amb posterioritat a l’adjudicació de destinació.

El Departament sosté que, tot i que les direccions podran continuar fent propostes de no continuïtat, aquest serà l’últim recurs. Prèviament caldrà haver advertit el professorat implicat d’aquesta possibilitat, haver pres les mesures de suport al docent corresponents per tal de solucionar les disfuncions que podrien donar lloc a aquesta proposta, i haver-ho posat en coneixement de la inspecció.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) continua denunciant l’opacitat i l’arbitrarietat del sistema d’entrevistes i de la resolució en general.

La part social demana, pensant amb el professorat d’àrees poc poblades i amb poca oferta de centres, que no estigui obligat a demanar el mínim de 30 peticions a jornada completa o de 10 a mitja. El Departament contesta que, en aquesta ocasió, no es podrà arreglar per la impossibilitat de refer l’aplicatiu, i pren nota per a properes convocatòries.

Calendari orientatiu: el procediment començarà previsiblement a partir de la segona quinzena de maig i finalitzarà aproximadament a finals de juliol.

El Departament presenta una resolució sense canvis respecte al curs anterior. Es mantenen les retallades i, a més, la Resolució contradiu les declaracions del Conseller quan parla d’increment de plantilles derivades de la situació d’emergència i la necessitat de treballar per via telemàtica. En aquest sentit, a la mesa no han vingut les persones que tenen capacitat de negociació i els representants del departament han sostingut que l’increment vindrà per la via de les substitucions mirant la situació centre a centre. De manera unànime la part sindical ha mostrat la seva oposició.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) davant del petit increment d’una mica més 200 professors per fer front a la posada en marxa de l’escola inclusiva, ha recordat que en el seu moment ja va advertir que era impossible dotar els centres dels recursos necessaris i que s’estava fent a costa d’acabar amb l’educació especial i d’imposar al professorat una feina impossible. Lamenta que el temps, com en altres coses, li estigui donant la raó. L’escola inclusiva, és molt trist dir-ho, s’ha convertit en un leitmotiv més, banal i de pur marketing per a polítics, gestors educatius i altres sindicats.

D'altra banda tampoc s'ha aclarit què significa el punt 3.4 de la resolució:

“3.4. La direcció de l’institut escola pot redefinir llocs de treball docents entre els diferents cossos docents, sense sobrepassar el total de dotacions calculades d’acord amb els criteris esmentats als apartats 3.1 i 3.3.”

Els representats del Departament diuen que s'ha inclòs pensant en els reforços a l'atenció a la diversitat. El que ens sembla clar és que no pot significar barrejar places de dos cossos diferents,mesura que seria il·legal.

El càlcul de plantilles de l’FP s’ha fet sense tenir en compte la reforma curricular. A la pregunta de si això significava la retirada de la mateixa o la seva no aplicació pel curs vinent s'ha contestat que es convocarà als sindicats per a parlar-ne. És possible que s'estigui pensant en la possibilitat d’una participació voluntària. El Sindicat Professors de secundària (aspepc.sps) s’ha oposat a aquesta reforma per motius de fons (l’empresa mai podrà substituir la necessitat d’una preparació acadèmica professional que completi la formació de l'alumnat que ha d’estar a càrrec del professorat. Pensar el contrari és enganyar-se o buscar mà d’obra barata), però, a més, ara en les circumstàncies excepcionals en què ens trobem, entestar-se en la seva aplicació és un suïcidi.

En el torn obert de paraules els sindicats demanen que el Departament compleixi amb la seva paraula i els convoqui per a parlar de la flexibilització dels nomenaments de juliol, de les substitucions, del treball telemàtic, de l’FP.

Responent les preguntes dels diferents sindicats el Departament informa que:

 • Els qui han estat membres de tribunal de les anteriors oposicions han rebut un correu per validar les dietes i que un cop solucionat el problema que van tenir cobraran sense trigar gaire.
 • El cobrament de juliol de 2016 no trigarà a fer-se però no hi ha dates previstes perquè també depèn de les gestions que s'estan fent amb el SOC.
 • En la nòmina d’aquest mes es cobraran els endarreriments del 4rt i 5è estadi.
 • Les proves de l’especialitat de cuina que resten pendents es realitzaran tan bon punt es pugui preparar la seva realització. De moment, les persones afectades hauran d’omplir l’aplicatiu de participació a les adjudicacions provisionals com a interins però si aproven passaran a funcionaris en pràctiques. Els qui ja van aprovar no estan afectats perquè participen en les adjudicacions directament com a funcionaris en pràctiques.
 • S’haurà de fer la tercera avaluació i finals i caldrà introduir les dades a ESFERA Si no es poden fer de manera presencial, es faran per via telemàtica. No queda clar si la resposta afecta només a l'FP ni si està prou meditada
 • Sobre les oposicions d’inspecció: Només es diu que quan es pugui es continuarà amb el procés de selecció.
 • Darrera modificació: 14/05/2020 12:40