Mesa sectorial de 13 de novembre de 2018

El Departament per boca del director general de Professorat i Personal de Centres Públics confirma la previsió de publicació de la convocatòria, al novembre oferta pública d’ocupació i abans d’acabar l’any la Convocatòria d’oposicions amb les places totals ja anunciades en Meses anteriors.

El Departament anuncia que està estudiant invertir l’ordre de les proves del concurs oposició, començaria per la prova que inclou defensa de la programació i UD, eliminatòria, i seguiria amb la prova que inclou una 1a part d’exercici pràctic i 2a part de desenvolupament d’un tema. Es concretarà en properes Meses i també anuncia que la decisió final que adopti serà per a tot el període, proves 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023. El motiu principal, diu, és que aquesta prova de programació i UD està vinculada al dia a dia de les classes i per tant entén que beneficia els interins que estan fent classes. També vetllarà perquè els criteris de correcció entre les diferents comissions de selecció siguin més homogenis.

Les proves són les mateixes i la mateixa ponderació de les últimes convocatòries (proves 2017 i 2018) però canviant l’ordre, per la resta quedaria com podeu veure aquí .

Pel que fa al calendari de les proves el Departament fa notar que les proves durant el curs pertorben el desenvolupament normal de les classes, que amb la primera prova de programació + UD que hauran de realitzar (si es confirma) tots els aspirant individualment es necessita més temps i que la seva voluntat és treure la resolució de destinacions provisionals (juliol) a mitjans de juliol 2019, per tot això conclou que tenen la voluntat que el concurs-oposició comenci a finals de juny 2019 i s’acabi a l’octubre 2019 amb el següent detall:

  • Finals de juny a finals de juliol desenvolupament de les proves de la fase d’oposició.
  • Setembre 2019 baremació dels mèrits de la fase de concurs.
  • Octubre 2019 finalització del procés.
  • 1 Setembre de 2020 nomenament de funcionaris en pràctiques dels seleccionats.
  • Curs 2020-2021 Fase de pràctiques.
  • Setembre de 2021 nomenament com a funcionaris de carrera.

En el cas del calendari, com en l’ordre de les proves, la decisió final es detallarà en posteriors Meses i serà l’adoptada per a les 5 convocatòries previstes fins a 2023.

Pel que fa a la concreció de les especialitats a convocar aquest curs el Departament ens passa una nova proposta, les xifres totals per cossos no varien. La Direcció General d’FP argumenta que aquelles especialitats en què veu problemes de viabilitat futura no es convocaran en la convocatòria actual ni aquelles en què hi ha hagut decrement de plantilla en els darrers 3 cursos. Són especialitats molt menors, la previsió canvia molt poc de l’anterior i la publicarem tant bon punt el departament ens la faci arribar en format digital.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) celebrem que el Departament escolti la demanda que vam formular el passat febrer de 2018 i en l’escenari actual de més del 40% d’interins, d’adoptar aquelles mesures que impliquin que els interins que han dedicat anys a l’ensenyament sense possibilitats de presentar-se a oposicions tinguin un reconeixement amb un sistema de concurs-oposició que els sigui propici. Pel que fa al calendari ens oposem a que el nomenament com a funcionaris en pràctiques (i posteriorment de carrera) es dilati un curs, exigim que la presa de possessió com a funcionaris en pràctiques sigui l’1 de setembre de 2019. També demanem un acord d’estabilitat per a aquells interins amb més antiguitat que no esdevinguin funcionaris de carrera. Reiterem la petició sobre la publicació dels exercicis pràctics de les proves 2017.

El Departament respon que si es confirma el nou calendari, els aprovats a la part d’oposició (que finalitza el juliol) tindrien preferència en els nomenaments de principis de setembre per pal·liar el greuge de ser nomenats funcionaris un curs més tard, minimitza el greuge argumentant que els que aproven les oposicions són majoritàriament interins (94% 2017 i 87% 2018). Pel que fa al pacte d’estabilitat està previst estudiar la situació d’aquells professors majors de 55 anys a partir de la meitat de la tanda d’oposicions actuals si existeix problemàtica real al respecte. Estan treballant per publicar els exercicis pràctics de les proves 2017.

Pel que fa a les especialitats, el Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) reclama que s’inverteixi en orientació, ja que alguna de les especialitats descartades té inserció laboral però resulta poc atractiva per als alumnes, el Departament respon que de cara al període 2019-2023 pot replantejar-se convocar aquestes especialitats.

A pregunta de la part Sindical l’Administració explica que buscarà una solució als professors, uns 20, titulats en comunicació audiovisual que, per error de l’administració, podien impartir Llengua Catalana i Llengua Castellana.

  • Darrera modificació: 14/11/2018 19:32