Mesa sectorial de 14 de febrer de 2023

Debat i propostes en relació a l’Avaluació de la implementació de les mesures adoptades pel Departament d’Educació en relació a les tardes de setembre als centres educatius

En aquest segon dia de debat, torna a quedar clar que l’informe només valora les tardes, que no és objectiu, que fretura de rigor científic, amb vincles indirectes amb la fundació Bofill. L’avançament escolar no té cap relació comprovable amb la qualitat educativa.

Professors de Secundària (aspepc·sps) planteja:

  • L’inici de curs s’ha d’adaptar a les necessitats dels diferents ensenyaments i etapes, no pot ser que per començar tots a l’hora passi com va passar el curs passat a l’FP on els alumnes van arribar en molts casos quan ja s’havia realitzat la primera unitat formativa.
  • No està d’acord en cap avançament del calendari però atès que el departament es mostra inflexible en aquest tema, caldrà que durant el curs plantegi la compensació corresponent en forma de dies de lliure disposició o setmana de descans.
  • Juliol ha de ser com a la concertada, mes de descans retribuït i per la formació. Tot el professorat hem de tenir clar que:

Torn obert de paraules

El Departament informa que veu excessives les peticions dels coordinadors digitals dels centres i que en termes de pressupost són inassumibles. Professors de Secundària (aspepc·sps) porta temps demanant que es busqui solució a la seva càrrega de treball. El Departament sempre s’ha escudat en el Decret d’autonomia de centres i en la competència de les direccions per decidir les hores de dedicació per tal de no prendre cap decisió al respecte.

Professsors de Secundària (aspepc·sps) denuncia que la resolució escrita sobre la competència digital no ha passat per mesa sectorial. Conté moltes inconcrecions i uns requisits arbitraris per fer els reconeixements d’ofici:

  • Té sentit que no serveixi l’acreditació dels ACTIC?
  • Cal tenit 2 cursos com a docents de l’IOC quan no es pot accedir a la docència del mateix sense la mencionada competència?, etc,

Encara no se sap quan s’obriran els terminis per fer les peticions d’acreditació, ni si serà requisit o mèrit.

  • Darrera modificació: 15/02/2023 13:42