Mesa sectorial de 14 i 16 de juny de 2017

No hi ha variacions importants respecte als documents del curs passat. Segons el Departament s'introdueix alguna mesura flexibilitzadora per tal d'adaptar aquests ensenyaments a la realitat ja existent.

Respecte a l'FP Bàsica el Departament comunica que continuaran els 10 centres que la tenen (1 per cada SSTT) com una mena de prova pilot.

Sí és destacable el canvi que hi ha en el document de l'FP dual en què es recull que per fer el seguiment i control de la Dual s'utilitzaran hores complementàries. Els representants del Sindicat Professors de Secundària (ASPEPC·SPS ) hem demanat un aclariment. El Departament diu que la seva intenció no era treure les hores lectives dedicades a aquesta tasca sinó que la direcció permeti també utilitzar complementàries. Hem demanat que es redacti millor el paràgraf i se'ns ha dit que es revisarà. Caldrà estar atents: seria molt perillós que les tasques de control de la dual passessin a ser complementàries perquè significaria reducció de professorat. Esperem que no sigui aquest l'objectiu a mig termini.

Com el curs passat, l'assignació de retribucions fruit de l'assessorament i/o reconeixement professional segueix quedant a l'arbitri de la direcció, que és qui decideix qui ho fa, si cobra o no per fer-ho i quina quantitat. Fruit de la queixa del Sindicat Professors de Secundària (ASPEPC•SPS) al respecte, el Departament manifesta que la seva opció És deixar a la discreció de les direccions (“a l'autonomia de centres”). Cal tenir en compte que pot suposar un diferencial de fins a 5.400€ per curs i professor.

No hi ha grans novetats en aquest apartat, llevat del nou canvi de la matèria obligatòria de la modalitat del Batxillerat artístic que ara serà “Fonaments i Història de l'art”.

  • Documents relatius a personal docent, òrgans unipersonals de direcció i prevenció de riscos laborals.
  • Documents relatius a Educació Infantil i Primària.
  • Altres documents.
  • Torn obert de paraules.

Hi ha un petit increment de les hores assignades als centres per a les reduccions de càrrecs de coordinació, que són insuficients. Els representants del Departament desestimen, un curs més, introduir una mínima regulació dels criteris d'assignació d'aquestes hores que eviti algunes arbitrarietats detectades.

El document corresponent inclourà el recordatori de que l'hora no lectiva de permanència en horari fix que s'incrementa el curs que ve gràcies a l'acord signat pel Departament i la resta de sindicats presents a la Mesa, no podrà ser dedicada a guàrdies ni vigilància d'alumnes. Ignorem com es pensa controlar el seguiment d'aquesta instrucció, llevat de la ja coneguda lletania del Departament en lloança de l'autonomia dels centres i del correcte exercici de les direccions.

S'actualitzarà en els documents corresponents la informació i els enllaços relatius als protocols d'assetjament laboral i sexual.

Un curs més, la part social rebutja la normativa segons la qual els docents han de fer-se càrrec de l'administració de medicaments a l'alumnat. Hem manifestat la nostra esperança de que el Departament assumeixi la seva responsabilitat en cas d'un eventual incident que ningú desitja.

  • Darrera modificació: 21/06/2017 20:40