Mesa sectorial de 14 de setembre de 2022

El Departament presenta el projecte de decret de l’ESDAPC. Insisteix sobretot en el currículum únic de totes les seus per donar una titulació i la vinculació a la universitat.

Professors de Secundària (aspepc·sps) no pot estar d’acord amb un decret que, basat en el Decret d’Autonomia de Centres, multiplica els càrrecs, fa encara més subjectiva la selecció de personal, utilitza per als títols universitaris oferts els recursos dels CFGM i CFGS i no aclareix les condicions laborals del professorat afectat. El Departament ha acceptat convocar una mesa tècnica per tractar aquest darrer punt.

Atesa la manca de professorat d’informàtica (especialitats 507 i 627), el Departament recupera un complement per major dedicació lectiva de 450 € per tal que professorat voluntari accepti 5 hores lectives més (que no suposarien un increment de les 24 h de permanència al centre) només per aquests casos en què sigui impossible la substitució, i solament per aquest curs. Aquest complement ja està regulat i és únic, no es pot dividir.

Professors de Secundària (aspepc·sps) entén que és una mesura excepcional i que ja hi ha professorat cobrint aquestes hores de manera voluntària, però demana al Departament que reflexioni sobre les condicions laborals que està imposant i que fa que ja no sigui atractiu treballar en l’educació pública: manca de reconeixement i sou, manca de compactació horària, jornada laboral allargada amb reunions i activitats improductives i de pur lluïment, sense respecte de la normativa, manca d’una veritable la carrera professional, llocs de treball que depenen de l’arbitrarietat, ràtios molt altes, manca de recursos, manca de claredat en l’organització interna, etc.

Està previst que l’acord de govern es publiqui a finals d’octubre o principis de novembre.

El Departament ja està treballant per reduir al gener l’hora lectiva de tot el professorat de secundària tal com recull l’acord. La provisió de llocs de treball serà ordinària (sense entrevistes) i ha de respectar el principi d’especialitat. S’intentarà que les persones que estiguin a mitja jornada puguin completar-la.

Per altra banda ja s’ha previst el calendari per negociar durant aquest primer quadrimestre el retorn de les altres retallades per tal que puguin ser contemplades en els pressupostos del curs vinent.

Davant de les queixes d'algunes direccions, comprensibles perquè és una mesura que s’hauria d’haver pres des del principi de curs, Professors de Secundària (aspepc·sps) vol assenyalar que es tracta d’una millora estructural que suposa menys càrrega pel professorat i més hores per coordinació i que permetrà tant la restitució de la feina a molts docents a qui s’havia deixat sense nomenament malgrat la seva antiguitat a la borsa com la possibilitat d'incorporar a la feina a nous docents.

Professors de Secundària (aspepc·sps) ha recordat al Departament que es va comprometre a pagar les tutories de secundària també des del primer dia, com ara es fa a la primària. El Departament s’ha compromès a mirar de resoldre aquesta discriminació.

Aquest curs torna a haver centres que s’entesten en allargar l’horari del professorat i sobrepassar les 24 h de permanència, saltant-se la disposició addicional 31 LEC que les direccions tenen obligació de conèixer. Animem el professorat a qui s’estigui imposant reunions d’equip docent o de Departament fora de l’horari fix o que vegin que en el seu centre hi ha uns horaris «en B», que faci la denúncia corresponent, si pot ser de manera col·lectiva. Les poques direccions que cauen en aquestes pràctiques poden incórrer en responsabilitats que comportin fins i tot la inhabilitació.

  • Darrera modificació: 16/09/2022 10:11