Mesa sectorial de 14 de setembre de 2023

CONCURS OPOSICIÓ


Les notes definitives de la fase d’oposició de tots els tribunals es publicaran el 26 o 27 de setembre.

El Departament contactarà amb els tribunals que han tingut problemes per obrir el tràmit de reclamació perquè es garanteixi que tots els aspirants tindran 2 dies hàbils per a fer-la.

En resposta a la pregunta realitzada per Professors de Secundària (aspepc.sps), el Departament ha afirmat que a la reclamació, els tribunals, excepte errada evident, no poden baixar la nota obtinguda i només poden respondre a les al·legacions fetes.

La fase de mèrits es farà en el propi aplicatiu del concurs d’oposició, a l’Espai personal. Tothom tindrà el mateix termini per presentar-los: 5 dies hàbils a principis d’octubre. Hi haurà dades que ja estaran introduïdes (experiència docent, formació permanent…) i també es podran adjuntar nous mèrits. El Departament ens informa que probablement la propera setmana publicaran informació a la seva web.

Els tribunals han de millorar les seves condicions de treball: la càrrega de treball ha estat molt elevada i poc compensada.


CONCURS DE MÈRITS

Hi ha aproximadament 74 renúncies i 4 persones que no han pres possessió.

La setmana vinent es publicarà la nova llista de seleccionats del concurs de mèrits, seguint l’ordre de la llista complementària. Aquesta serà la darrera publicació.

Així mateix, es publicarà el llistat de recursos d’alçada estimats i, per tant, els afectats apareixeran al llistat de seleccionats, si és el cas. Els recursos desestimats rebran resposta més endavant.

Posteriorment, es publicarà un nou llistat que recollirà tots els actes que s’han anat publicant i serà el llistat definitiu de proposta de persones seleccionades. Aquest llistat es publicarà al DOGC i s’enviarà al Ministerio per a la seva publicació al BOE. La previsió del Departament és que tot el procés estigui finalitzat a finals de setembre.

Professors de Secundària (aspepc·sps) exposa que és necessari i prioritari negociar l’estabilitat de tots els interins que no hagin aconseguit l'estabilització com a funcionaris de carrera mitjançant els processos d’estabilització (concurs de mèrits i concurs oposició extraordinari). A més, afegeix que, perquè aquestos processos d’estabilització impliquin una veritable estabilització de personal docent, el Departament ha de garantir que els funcionaris estabilitzats aconsegueixin una destinació definitiva. Per això demana que es convoquin, a més del concurs de trasllats general, concursos de trasllats autonòmics, amb barems objectius, i que el Departament oferti totes les places que hi ha vacants al sistema.

El Departament torna a negar-se a tractar aquest tema fins que no hagi acabat el procediment extraordinari d’estabilització. A més, afirma que el nou concurs de mèrits al qual fa referència el RDL 5/2023 afecta a les administracions que no han identificat bé les places que havien de convocar al Concurs de Mèrits i al Concurs Oposició extraordinari d’estabilització, i que el Departament les ha identificat correctament i, per tant, considera que no ha de convocar un nou concurs.

Professors de Secundària pregunta per la situació del professorat funcionari del cos PTFP que ha estat seleccionat al CM per una plaça del cos PES i que ha participat també en la convocatòria d’integració en el cos PES. El Departament respon que està estudiant la seva situació i s’està posant en contacte amb els afectats.

  • Darrera modificació: 14/09/2023 16:45