Mesa sectorial de 14 de desembre de 2016

  • Condicions laborals (pressupost 2017).
  • Resolució ENS/xx/2016, de xx de xxxx, de requisits de les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament a partir del curs 2016-2017.
  • Resolució ENS/xx/2017, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament.
  • Torn obert de paraules.

El Departament ha fet una proposta molt tèbia de negociació per a mitjans de gener. No inclou per a l'any vinent la reducció de les hores lectives i no aclareix si oferirà un calendari de recuperació. Diu que és un oferiment real i no una cortina de fum i, molt de passada, parla de tractar el tema de les hores de permanència al centre.

La part no pressupostària de la recuperació de la jornada a secundària és una petició reiterada per part nostra, en la qual malauradament la resta de sindicats de la mesa no ens han donat suport, però que és important perquè secundària va ser molt més perjudicada en l'horari i en el sou que primària.

La reclamació expressa que vam fer respecte al retorn en la part no pressupostària és: 24h al centre (som els únics de tot l'Estat que en tenim 28), sessions lectives de 50/ 55 minuts per racionalitzar la jornada intensiva (sense increment de sessions) i el dret a l'horari compactat. El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) ha deixat clar reiteradament al Departament que en aquest tema no es rendirà i que és inadmissible que el professorat de secundària de Catalunya estigui tan perjudicat respecte al professorat de la resta de l'Estat que, en molts casos, ja està negociant o gaudint del retorn a l'horari lectiu anterior a les retallades.

D'altra banda, el Departament tampoc aclareix què entraria exactament en aquesta negociació. Queda pendent també, per exemple, l'estabilitat del col·lectiu d'interins.

Tal com havia anunciat el Departament es tracta d'una ordenació de la legislació més que no pas la introducció de grans novetats. Es recull expressament que, de manera excepcional, la convocatòria pot preveure que el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent, establerts com a requisit als apartats g) i h) del punt 1.1, es pugui acreditar fins a la data d’inici del curs a què faci referència, per tal que les persones que estiguin cursant aquesta formació puguin ser admeses de forma condicionada a l’obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent. Es regula una mica més la prova de capacitació d'algunes especialitats de l'FP però el Departament no accepta proves genèriques perquè diu que no van funcionar. El problema és que les proves ad hoc donen peu a una casuística molt poc objectiva i equitativa. No es recull què cal fer per tornar a la borsa en cas d'expulsió ni la redirecció a la normativa corresponent, tot i que cada cop hi ha més casos. S'ha redactat el contingut del requisit del certificat mèdic, però el Departament diu que no té potestat per regular la seva gratuïtat ni l'ampliació de la seva caducitat (3 mesos). Tampoc s'ha acceptat el fet d'obrir totes les especialitats en les convocatòries. El Departament diu que no té sentit si no es podrà treballar, però els interessats volen tenir ja tots els tràmits fets.

Com sempre, els sindicats exposem la necessitat que el número serveixi d'alguna cosa i es tingui en compte que aquest col·lectiu necessita estabilitat. Hi ha especialitats que estan perdent candidats perquè la gent no hi acaba de veure un futur prou clar com per deixar la feina prèvia.

La part sindical demana l'aclariment del redactat de l'avantprojecte de pressupostos que confon comunitat educativa i sindicats i que surtin totes les places possibles per al concurs de trasllats.

A preguntes diverses el Departament assenyala que:

  • respecte a l'aplicatiu del concurs de trasllats, les direccions no tenen accés a les peticions individuals dels professors.
  • respecte al cobrament de la part de la paga extra de 2012 prevista per al març del 2017, ens diu que qui no treballa ara segurament l'haurà de tornar a demanar expressament.
  • les coordinacions d'esport i escola verda no es reconeixeran perquè des del decret de plantilles, i a nivell de mèrits i dotació econòmica, depenen no del nom que tinguin sinó del fet que existeixi realment un nomenament fet per la direcció.
  • el cobrament de l'estadi és al mes següent del seu reconeixement.
  • en les compactacions de jornada, si es perd el nomenament a l'any següent i es passa a ser substitut, es perd el dret a la compactació i s'ha de tornar la quantitat cobrada de més.
  • Darrera modificació: 15/12/2016 19:27