Mesa sectorial de 15 de març de 2019

Desapareix la possibilitat ordinària de començar els Cicles Formatius i el Batxillerat més tard del 12 de setembre (queda vigent el punt 2.5 per poder fer-ho en casos extraordinaris) i no són escoltades les peticions de la part sindical respecte als problemes organitzatius que això pot comportar.

S’estableix el calendari de les proves extraordinàries d’ESO al juny (del 18 al 23). El sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) demana l’endarreriment de la seva aplicació i posa en evidència que va saber la mesura abans la premsa que els representants dels treballadors i que els propis professors. El Departament diu que amb l’ensenyament competencial ja no podem parlar de “proves” en sentit estricte i que per tant no té sentit fer-les al setembre. Per suposat no tenen cap informe seriós que avali els abusos que estan imposant als centres. La confusió respecte de les terminologies i el que impliquen es demostra perquè ni els propis “experts” saben respondre els dubtes que els planteja el professorat.

El Departament dóna fotocopiades les modificacions que ha fet sobre l’esborrany que va presentar en una sessió anterior.

Hi ha canvis importants en l’accés a borsa. Passa a ser descentralitzada, els SSTT podran convocar les especialitats que necessitin professorat al llarg del curs. Les convocatòries es faran l’1 i el 15 de cada mes. (Han recollit aquesta petició sindical que facilita que els candidats no hagin d’estar alerta de manera permanent i limita, que no elimina, l’avantatge d’informació privilegiada per a determinats candidats, en una borsa que costarà molt més de controlar que l’actual).

Les persones que entrin a la borsa s'ordenaran de manera cronològica ( serà primer qui primer lliuri tota la documentació necessària) i només es baremarà la llista amb un número definitiu una vegada al curs. Les llistes dels candidats que es vagin apuntant es podran consultar cada 15 dies.

En algunes especialitats hi podrà haver la participació condicionada, sense titulació de màster però amb el compromís de treure’l i sempre situats darrere dels que tenen tots els requisits. Si en una especialitat hi ha aquesta participació condicionada serà igual en tots els SSTT.

No es regulen les proves d’idoneïtat, la informació de les quals s’haurà de consultar en el web del Departament i dels SSTT.

La sol·licitud es fa telemàticament. Una vegada escollida l’àrea territorial preferent, es poden sol·licitar comarques o districtes o tota l’àrea territorial, en aquest últim cas hi ha l’obligació d’acceptar els llocs de treball adjudicats en tot el territori.

Respecte als mèrits, s’afavoriran els màsters que tinguin proves d’accés valorables pels Departaments competents en matèria d’Educació i Universitats. El document tal com queda concretat pot tenir uns resultats bastant arbitraris.

Està previst que la borsa s’obri abans de final de mes però hi pot haver endarreriments. Les sol·licituds per a aquesta convocatòria serien admeses fins al 15 de març de 2020.

La part social demana el retorn a les 18 h i la reducció de les ràtios, facilitada ara per la derogació dels topalls estatals; també la convocatòria de la mesa sobre el pacte d’estabilitat a què es van comprometre; i, així mateix, determinar al més aviat possible el tribunal d’oposició que correspon a cada aspirant per facilitar-los l'organització.

El Departament afirma que no sap res del rumor sobre l’increment previst d’hores de FCT en els Cicles Formatius.

  • Darrera modificació: 19/03/2019 10:08