Mesa sectorial de 16 de febrer de 2017

 1. Decret/201X, XX  XXX, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
 2. Torn obert de paraules.

El Departament ha fet una presentació del “Decret d'inclusiva” que preveu publicar en un termini de 6 a 9 mesos.

Cal destacar que:

 • L'art. 16 preveu que tots els alumnes siguin matriculats en centres ordinaris i deixar en els centres de NEE (necessitats educatives especials) només els casos molt greus, si la familia vol. En els casos lleus i moderats la família no tindrà dret a l'accés a aquests centres. Ara hi ha uns 7500 alumnes matriculats. Els centres de NEE ja porten molt de temps subfinançats i es troben en vies d'extinció.
 • En la presentació s'ha afirmat que l'objectiu final és que tots els alumnes tinguin un itinerari personalitzat però, de personal docent, s'ha proposat una dotació de només 100 milions d'euros en 4 anys, la qual cosa no arriba ni a un professor per centre. Tampoc es preveu la dotació d'especialistes segons les discapacitats que atenguin correctament la NEE de l'alumne afectat, ni s'accepta que hi pugui significar en alguns casos disrupcions a les classes ordinàries que, per cert, continuen amb ràtios de més de 30 alumnes.
 • Els alumnes seran classificats segons les mesures necessàries en el seu itinerari: universals, addicionals o intensives.
 • L'elaboració del pla individualitzat està previst que la realitzi el tutor i equip docent amb l'acord de les famílies i els alumnes. El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) pensa que hauria de ser responsabilitat de les persones especialistes en aquests casos.
 • No es preveu l'impacte en l'alumnat ordinari. Els plans individualitzats, que es volen generalitzar, poden donar als alumnes el missatge que hi ha una manera de saltar-se l'esforç que requereix l'aprenentatge. Ja hem rebut alguna queixa en aquest sentit. En lloc de dir-li a l'estudiant “tu pots”, el considerem incompetent i li ho posem fàcil, i així li traiem la confiança en la seva capacitat per superar obstacles. Els plans individualitzats haurien de ser una mesura excepcional i no un maquilllatge de resultats com descaradament es pretén.
 • Les USES passen a ser SIEIS. Se'n preveuen 26 més a secundària per a l'any vinent.
 • No hi ha previstes hores per a què el professorat desenvolupi aquesta tasca, ni reducció de ràtios ni aportació concreta d'especialistes i recursos.
 • Es crea una xarxa d'organismes i càrrecs, la vinculació dels quals amb l'atenció directa a l'alumne no queda concretada, i de ben segur que serà indirecta. Tenint en compte els antecedents, vaticinem la creació d'un munt de càrrecs intermitjos, mentre s'escatima en professorat i personal dedicat a l'atenció directa amb l'alumne amb necessitats especials.
 • Els plans individualitzats també es faran en els ensenyaments post obligatoris (FP i Batxillerat) però no hi ha prou concreció. Està bé pensar en plans professionalitzadors, però tenint en compte també les titulacions i capacitats professionals que s'han d'adquirir. Temem que estiguin pensant més a donar títols i aparcar-los, que a atendre realment la necessitat de desenvolupament personal i professional, molt més just i necessari de tenir en compte.
 • S'està treballant en la implantació de personal sanitari als centres, però també, de moment, sense cap concreció.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) ha expressat el seu escepticisme. El model que se'ns ha presentat, tan defensat pel Departament com per USTEC i CCOO, va ser desenvolupat al Regne Unit per Margaret Thatcher, que va estalviar molts diners en desfer-se dels serveis específics que es donaven a la població i que posteriorment s'han trobat a faltar. No entenem que hi pugui haver cap sindicat còmplice amb aquest desballestament, tant de la funció educativa ordinària com de la que necessita especialistes i molta atenció individualitzada. Tot està vestit amb molt bones intencions, però darrera no hi ha recursos que facin que la idea pugui traspassar del seu nivell teòric i suposar una millora en cap sentit. Com sempre, es menysprea el paper del docent i la seva consideració i no es preveu cap compensació per l'increment i dificultat de la feina que està previst que desenvolupi.

El Sindicat de Professors de Secundària (aspepc·sps), ha donat suport a la petició dels estudiants d'alumnes de màster de l'especialitat de Geografia i Història, per tal que s'obri també la borsa d'aquesta especialitat. De moment el Departament no ho preveu, però esperem que es repensi la seva negativa.

 • Darrera modificació: 21/02/2017 10:57