Reunió virtual de 16 de desembre de 2020

El Departament exposa la informació de les taules següents:

Professors de Secundària (aspepc·sps) fa notar que amb les ofertes públiques actuals no arribarem al 8% de professorat interí previst. Actualment estem al voltant del 40% en els cossos de secundària. El Departament respon que és així però que intentarà convocar més places quan pugui. Està a l’espera de la reforma de l'Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) que es preveu imminent i pot permetre una major estabilització. Professors de Secundària (aspepc·sps) informarem quan així sigui.

El Departament es compromet a convocar una Mesa Sectorial durant el mes de gener o principis de febrer de 2021 per parlar d’un eventual pacte d’estabilització.

El Departament exposa les dades de la taula següent:

El Departament planteja que la convocatòria es tractarà en Mesa Sectorial al gener de 2021 i es publicarà tot seguit. L’eventual aprovació de la LOMLOE no modificarà la convocatòria.

El Departament ens ha fet arribar una distribució de places per especialitat, encara subjecta a canvi, i per aquest motiu ens ha demanat que no en fem difusió.

El Departament diu que si la LOMLOE s’acaba aprovant en el sentit que sembla, en el futur aquelles especialitats que requereixin titulació universitària passaran al cos de secundària i aquelles que no requereixen titulació universitària passaran a ser professorat especialista amb titulació laboral. L’actual professorat funcionari de carrera (i seleccionat a les oposicions 2021) del cos de professors tècnics d’FP romandrà en aquest cos fins al seva extinció, tot i que es preveu que els titulats universitaris puguin passar al cos de secundària de la manera que estableixi el Reglament estatal corresponent.

Professors de secundària (aspepc·sps) exposa que la LOMLOE no està aprovada, encara i per tant no podem anticipar el seu redactat final. A més, un cop aprovada, si el cos de Professors Tècnics d’FP s’integra al cos de secundària aquest canv s’haurà de desplegar reglamentàriament. En aquest desplegament Professors de Secundària (aspepc·sps) demana que es resolgui la situació dels titulats d’FP a fi que puguin seguir exercint la docència en aquelles especialitats que pel seu especial component pràctic així ho requereixen (les actuals) sense patir una degradació en les seves condicions de treball.

 • La segona prova de les oposicions de secundària segueix convocada per al 9 de gener i no queda afectada pel fet de què el 8 no sigui lectiu.
 • Es va acordar en mesa la modificació de la resolució que regula el curs d’interins novells perquè no hi hagués discriminació respecte a la valoració de l’experiència dels centres públics respecte dels concertats. El Departament passarà el text de la modificació.
 • En el segon trimestre continuarà la semipresencialitat en els ensenyaments postobligatoris
 • Es demana que hi hagi nomenaments el dia 8 de gener encara que no sigui lectiu. El Departament diu que no perquè no es pot prendre possessió. Tampoc accepta que es pugui mantenir el contracte als substituts en el cas de les persones que interrompeixen el gaudiment de la maternitat o quan hi ha un canvi de contingència en la baixa.
 • Els nomenaments de terços haurien d’ampliar-se a mitja o sencera en la situació actual.
 • Tutories COVID: Es continua treballant per modificar el programa informàtic per poder pagar-les i es pagarà segur perquè ja estan autoritzats els pagaments.
 • Es demana informació sobre el nombre total d’interins. els que ocupen vacants, gènere, antiguitat, etc
 • Decret d’inclusiva, manquen els recursos.
 • El 8 de gener és no lectiu o festiu? No es pot saber fins que no veiem el decret llei que ho reguli. No poden tampoc contestar encara què passa amb els centres que haguessin agafat aquest dia com de lliure disposició.
 • Determinats càrrecs de coordinació no han cobrat encara. Són casos excepcionals, diu el Departament
 • Es demana claredat en els nomenaments d’atenció domiciliària i que es donin de manera ordinària. El Departament diu que hi ha una xifra molt més alta d’aquest tipus de nomenaments però que es segueix el procediment de sempre. S’ha de marcar com a petició per a obtenir nomenament i si hi ha algun professorat del centre que la pugui assumir se li ofereix.
 • Darrera modificació: 17/12/2020 10:14