Reunió virtual de 17 de juliol de 2020

A partir del dia següent a la publicació d’obertura de la borsa, els SSTT podran publicar les especialitats on falti professorat. La Borsa romandrà oberta fins al 17 de febrer, una mica més aviat que el curs passat per tal que les persones que hagin prestat serveis puguin participar en les adjudicacions d’estiu. També s’estableix la publicació d’una resolució provisional d’admesos i exclosos que permeti eventuals reclamacions. La resolució d’obertura no presenta més canvis respecte al curs anterior.

Es torna a permetre la possibilitat d’inscripció amb compromís d’obtenció del màster en aquelles especialitats on sigui més difícil cobrir les vacants. Les especialitats es convocaran l’1 i el 15 de cada mes, com el curs anterior.

La publicació de la resolució està inicialment prevista per finals de la setmana vinent però no es facilita cap dia concret (està en funció de la seva inclusió al DOGC).

La part sindical es mostra en desacord amb aquest procediment: l’actuació dels SSTT no està coordinada, s’entra de manera cronològica i no per mèrits i és difícil de controlar. Seria millor que l’obertura de la borsa fos centralitzada i s’obrís 2 o 3 vegades a l’any. El Departament reconeix que ha d’homogeneïtzar més l’acció dels SSTT i diu que ho tindrà en compte pel curs vinent.

Reclamacions durant el curs: Si hi ha una comunicació entre el SSTT i la persona afectada per manca d’algun requisit, la persona no serà exclosa de la Borsa sinó que disposarà d’un període per tal que pugui aportar-los posteriorment.

Segons el Departament, s’exposa s’ha fet molt esforç per incrementar l’oferta de màsters a preu assequible. Aquest any hi haurà una línia de subvencions per aquests màsters. Es demana que també es treballi perquè en totes les especialitats hi hagi oferta on line dels mateixos.

El Departament informa que s’està en procés d’integrar en la xarxa pública 3 centres, dos privats concentrats i un públic. Des del punt de vista jurídic es consideraran centres de nova creació amb data prevista d’1 de setembre. El director o directora del centre serà un funcionari de carrera.

El centre públic és la Mancomunitat de la Vall de Tena (Institut amb Cicles Formatius al Maresme). Els centres privats concertats són la Immaculada Concepció (Eixample de Barcelona), que s’integrarà com a institut escola i l’ Ateneu Igualadí (a Catalunya Central), com a centre de primària.

Quan s'extingueixi la relació laboral subrogada els llocs de treball passaran a ser coberts per funcionaris i les substitucions es faran d’acord amb la borsa.

El sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps), tal com ja va dir en el moment de l’aprovació del Decret Llei que permet aquestes integracions, veu el procediment opac i difícil de controlar tant per part dels sindicats com per la pròpia ciutadania. En aquest sentit ja partim de què aquesta és una actuació de la qual se’ns informa però que s’exclou de la negociació.

El sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) ha exposat la seva preocupació pel tractament que s’està donant a les especialitats cara al curs vinent, saltant-se la legalitat i que pot donar peu a múltiples denúncies. Ha explicat que fins i tot s’ha demanat alguna persona amb adjudicació la renúncia a la plaça obtinguda o l’acceptació de no respectar la normativa en l’atribució docent. S’ha recordat que cap dels dos actes és conforme a normativa (de fet són il·legals). Resulta molt greu que aquest sigui el grau de coneixement de la legalitat d'algunes direccions.

El sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) ha preguntat sobre l’allargament de la jornada dels membres dels tribunals d’oposicions (jornada laboral seguida de jornada als tribunals) que fa impossible l’exercici del dret a la conciliació. El Departament diu que no pensa posar substituts i que no li ha arribat cap queixa al respecte.

El sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) exposa la seva preocupació pel fet de què cada cop hi hagi menys places de lliure disposició i les que les propostes de no continuïtat estiguin afectant delegats sindicals, embarassades, persones grans, etc. El Departament diu que estudiarà els casos si hi ha la pertinent denúncia de les persones afectades. És prou sabut que aquesta actuació no serà efectiva: Hi ha fortes reticències del professorat a donar aquest pas per temor a perdre el lloc de treball. A més, la desregulació que suposen els decrets de la LEC facilita molt l’arbitrarietat i les injustícies. Malauradament al Departament ja li està bé aprofundir en aquest sistema administratiu cada cop més desregulat.

La resolució definitiva de les adjudicacions provisionals està prevista per al 29 de juliol.

El Departament diu que no es pot renunciar a les adjudicacions provisionals i tot i que, per exemple, el SSTT de Girona ho ha permès. el Departament es posarà en contacte amb ells per corregir la situació.

Segueixen arribant notícies de centres que s’estan excedint del marc horari legal, fins i tot aprovant al claustre l’increment de les hores lectives, Aquests centres haurien de ser avisats que el que estan fent és il·legal i que en el cas de les direccions responsables pot significar ser denunciades per prevaricació.

El sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) diu que tot i que els serveis de prevenció van contestar que avisarien les empreses subcontractades de la vigilància de la salut de les seves obligacions respecte a la confidencialitat de les dades de les persones que es van declarar vulnerables, l’empresa EGARSAT ha enviat correus massius als afectats amb tot el llistat de correus obert, de manera que tothom podia veure els correus de les altres persones vulnerables.

Els nomenaments dels reforços difícilment es faran abans del 7 de setembre. El Departament diu que manté el seu compromís de que siguin fins a finals del 31 d’agost.

La part sindical torna a expressar la preocupació que provoca la poca previsió de resposta del Departament davant la pandèmia i les dades de contagis no ajuden a estar tranquils.

El departament segueix sense donar resposta clara a la possibilitat d’hibridació dels ensenyaments postobligatoris i afirma que ho veu com un tema excepcional però no està prohibit.

  • Darrera modificació: 20/07/2020 11:39