Mesa sectorial de 18 d'abril de 2018

El Departament diu que té voluntat negociadora però que degut a que no hi ha pressupost, no pot negociar cap tema dels proposats per revertir les retallades. Els temes més importants són la reducció d’una hora lectiva, el primer sexenni als sis anys, la substitució dels terços per mitges jornades, el cobrament del juliol pels interins, pla de pensions, fons d’acció social… Respecte a la reducció d’hores lectives pel professorat de més de 55 anys, el Departament ha reconegut que el dret és viu perquè aquest any acaba el període de suspensió, però com que afecta al pressupost, no saben encara què faran. Excuses de mal pagador perquè els pressupostos sempre tenen fons de contingències.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) exposa que hi ha certes mesures que es podrien revertir sense cost econòmic, com ara la reducció de les hores de permanència als centres de secundària (a la resta de l’estat estan 24 o 25 hores i en molts llocs amb sessions de 55 minuts). El Departament contesta que ara per ara estem en posicions diametralment oposades, el que significa que hem d’augmentar la pressió al respecte. També hem demanat millores com el reconeixement adient de les tutories i la tutorització dels treballs de recerca, o que part de les hores de permanència siguin de treball personal.

Sobre el Pacte d’estabilitat dels interins diu que en són conscients però de moment no hi ha cap compromís per part del Departament. Sobre el cobrament del Juliol, se’ls pregunta si els que han fet oposicions hauran de fer formació o es respectarà la normativa actual. El Departament no ho clarifica.

Emparant-se en l’excepcionalitat que no troben professors de secundària de matemàtiques, llengua castellana i catalana, el Departament vol reconvertir places de secundària de primer i segon de l’ESO en places per a mestres. Els directors catalogarien les places com de mestres i s’adjudicarien pel procediment previ. Aquesta mesura, a banda d'il·legal, suposa un perjudici molt gran pels interins de secundària d’aquestes matèries que ja no podrien accedir a aquests llocs de treball i que fins i tot poden veure suprimida la seva destinació actual.

Si el Departament segueix endavant amb aquesta mesura el Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) acudirà als tribunals, com ja hem anunciat . L’ excepcionalitat decau quan es fa per procediment previ, abans de veure si hi ha professors de secundària o no. El Departament s’ha negat a estudiar altres alternatives com oferir les places a posteriori o ampliar algunes titulacions per poder donar les matèries.

Per la resta seguim denunciant el de sempre: el sistema és opac i arbitrari, segueixen les entrevistes i cada cop hi ha més places per procediment previ.

El calendari del procediment d'Adjudicacions provisionals serà el següent:

  • Personal funcionari de carrera: del 7 al 22 de maig 2018
  • Personal interí: del 24 de maig al 7 de juny 2018
  • Personal acollit article 25: del 15 de maig a l’1 de juny 2019
  • Opositors que han superat el procediment selectiu: del 12 al 19 de juny 2018
  • Propostes de les direccions: del 6 al 20 de juny 2018

El Departament pregunta si els sindicats volen constituir una comissió de seguiment del decret de plantilles. Tots estan d’acord en constituir-la encara que el millor, pensen, seria que es retirés l’esmentat decret.

Tots els sindicats han rebut queixes de com s’estan realitzant les Oposicions. El Departament demana que se’ls faciliti per escrit aquestes queixes.

El Departament també assenyala que el 26 d’abril s’obrirà la Borsa però no de totes les especialitats, com sempre hem demanat el Sindicat Professors de Secundària.

  • Darrera modificació: 23/04/2018 14:40