Mesa sectorial de 18 d'octubre de 2017

El Sindicat Professors de Secundària demana en una intervenció prèvia, si l'administració, tal com es va comprometre a la Sectorial del dia 6 d'octubre, ha enviat la instrucció, a ensenyament d'adults, per tal que els professors s'equiparin als mestres en horari fix i no tanquin l'horari setmanal amb 1 hora més.

L'Administració indica de manera taxativa :-X que ens respondrà al torn obert de paraules.

El Departament d'ensenyament dona per definitiu el document que es relaciona com a “document annex” i centra la discussió únicament en la data en què cal començar les proves del concurs-oposició. Proposa tres períodes:

  • Març – Abril
  • Juny – Juliol
  • Octubre – Novembre

La data que el Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) proposa com a idònia per a la realització de les proves és el mes de juny.

El Departament al·lega que si el concurs-oposició es duu a terme durant els mesos de juny i juliol, no pot garantir el nomenament com a funcionaris en pràctiques d'aquells opositors que superin el procés. Igual que en la Sectorial anterior, argumenta que és molt difícil compaginar les adjudicacions provisionals d'estiu amb els nomenaments dels opositors que superen el concurs oposició.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) recorda que és l'Administració la que ha provocat aquest problema complicant el sistema d'adjudicacions, actualment amb fases, subfases, intervenció de les direccions amb propostes, places perfilades amb selecció ad hoc, etc…

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) sempre ha estat en contra del decret de plantilles que ha provocat aquesta “complicació”. Si es tornés a les adjudicacions transparents, es podrien compatibilitzar més fàcilment les adjudicacions d'estiu amb les dels opositors que superen el procés selectiu.

El Sindicat Professors de Secundària també recorda a l'Administració que és inacceptable que es vulgui fer corresponsable a la part social de la solució que finalment s'adopti per donar resposta a un problema que ha creat la pròpia administració.

El Sindicat Professors de Secundària, igual que la resta de sindicats presents a la Sectorial, tornem a manifestar clarament com ja vam fer a la reunió del 6 d'octubre que no acceptarem l'endarreriment durant 1 any del nomenament com a funcionari en pràctiques. Els perjudicis i greuges amb opositors d'altres comunitats autònomes són notoris: pèrdua de puntuació per anys d'antiguitat al cos, per càrrecs de direcció … L'Administració afirma que considera aquest punt com a secundari davant d'altres aspectes.

L'Administració, de totes passades, intenta coresponsabilitzar la part social de la seva incapacitat de gestió. En cap moment mostra alguna intenció de repensar-se la complicació que està suposant el decret de plantilles.

Finalment l'Administració proposa començar les proves a l'abril-maig per mantenir nomenaments a 1 de setembre de 2018. Aspepc·sps s'avé a aquesta proposta reiterant que no és l'òptima, la resta de sindicats també s'hi avenen.

S'obrirà un període d'admissió a la borsa d'interins amb els mateixos requisits que en l'últim període.

L'obertura serà, probablement, del 25 d'octubre al 13 de novembre.

A partir del dia 2 de març de 2018, els admesos de nou a la borsa de treball estarien disponibles per a possibles nomenaments.

Llistat de cossos, especialitats i Serveis Territorials pels quals s'obrirà la Borsa

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) pregunta si en la convocatòria d'oposicions, en relació a l'adquisició de noves especialitats, hi haurà alguna restricció en el nombre d'opositors. També demana si hi haurà tribunals específics per a adquisició de noves especialitats.

La resposta és NO. El professorat que opta a noves especialitats no consumeix plaça de les que s'ofereixen per a l'oposició. Tampoc no hi haurà tribunals específics.

El Sindicat Professors de Secundària pregunta si l'Administració té previst oferir, mitjançant l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), elCurs de formació inicial en direcció de centres docents. Hem de recordar que aquest curs no s'oferieix des de l'any 2014.

Sol·licitem, per tant, que faci efectiva aquesta oferta.

L'Administració ens respondrà a la propera Sectorial.

L'Administració indica que ara es respondrà a la nostra petició d'informació sobre els horaris dels professors en els ensenyaments d'adults: no s'ha rebut cap resposta encara. L'administració donarà resposta en alguna altra Sectorial.

  • Darrera modificació: 23/10/2017 09:16