Reunió virtual de 18 de novembre de 2020

El Departament enviarà al govern per a la seva aprovació una oferta pública d’ocupació d'estabilització i consolidació per l’any 2020 de 1.356 places. I de 1.796 places per a la oferta pública d’ocupació 2020 que correspon a la taxa de reposició del 2019. Aquestes places s’hauran de convocar durant els propers 3 anys, afegides a les pendents d’ofertes públiques anteriors. Oferta pública d’ocupació d'estabilització i consolidació per l’any 2020:

Oferta pública d’ocupació 2020 que correspon a la taxa de reposició del 2019:

Els procediments selectius corresponents a places d’estabilització es regiran pel règim transitori del RD 84/2018, com a les ultimes convocatòries de gener de 2019 (CF) i de gener de 2020 (ESO/BAT), encara en curs. Per a les places de reposició es tornarà al procediment regulat pel RD 276/2007. A cada convocatòria només es cobriran places d’estabilització o de reposició.

Professors de Secundària (aspepc·sps) demana l’elaboració d’un quadre de previsió actualitzat sobre les places que es convocaran cada curs desglossades per cossos docents. El Departament es compromet a fer-ho tan bon punt el Govern aprovi l’oferta pública d’ocupació d’aquest 2020. També ens respon que les places desertes de convocatòries anteriors s’acumularan en les properes convocatòries en els mateixos cossos en què van quedar desertes.

Professors de Secundària (aspepc·sps) recorda la sentència del Tribunal de Justícia de la UE en virtut de la qual s’haurien de convocar moltes meś places per reduir el la taxa d’interinitat. El Departament diu que a Educació no és complirà l’objectiu de reduir l’interinitat per sota del 8%.

La convocatòria de les places d'aquest curs es tractarà en la Mesa properament.

Respecte a l’estabilitat del professorat interí, el Sindicat Professors de Secundària ha tornat a demanar que es derogui el Decret de Plantilles perquè el professorat que no aprovi es recol·loqui per ordre d’antiguitat.

El Departament ha presentat un document millorat respecte a la proposta inicial, que recull alguna de les propostes aportades per la part sindical però Professors de Secundària (aspepc·sps) considera que la proposta segueix sent massa oberta i per tant en cada centre es podran afegir burocràcia i més exigències. Per altra banda, en cas de confinament el professorat no sempre tindrà la situació ideal per mantenir l’horari ordinari i ni la facilitat per disposar de connectivitat. En l’àmbit de l’autonomia de centres les condicions laborals del professorat continuaran sent molt diverses i hem de tenir en compte que en l’anterior confinament el professorat va exposar de manera reiterada que la càrrega de feina va ser extenuant.

El Departament està fent una prova pilot, d’un any, amb uns 20 centres de secundària per estudiar com podria fer-se l’ensenyament híbrid.

Algunes peticions noves seran recollides, amb la idea de què pugui servir com a document de partida.

Professors de Secundària demana que a l’hora de proposar la convocatòria de la segona prova de les oposicions es tingui en compte que el professorat no estigui en avaluacions i traslladem la demanda de si pot fer-se cap al gener. El Departament diu que està pensant aprofitar la desescalada i convocar al desembre però que la decisió no està totalment presa.

També pregunta pel curs dels interins novells. Qui haurà de fer finalment el curs? El Departament diu que ja ha enviat un document per tal de corregir la interpretació restrictiva que s’havia fet del document i que als qui han fet recurs els contestaran i als qui no els diran que resten exempts. El Departament no vol que en quedi exclòs qui hagi treballat un curs sencer amb un terç de jornada i després al·leguin aquest motiu per no fer el curs. Si és necessari es canviarà el redactat.

Exposa que continuen les queixes sobre la gestió de les PCRs. El Departament respon que és la Conselleria de Salut qui no considera que hi hagi contacte estret al professorat de secundària.

No hi ha de moment previst res respecte a l’increment de despeses que suposarà haver de ventilar amb baixes temperatures.

No es farà recurs de la sentència sobre la no alta dels contractes a 1 de setembre si s’està de baixa del 2017 i es canviarà el redactat de les bases de les futures adjudicacions provisionals respecte a aquest tema.

S’han corregit les variacions en l’horari dels professors de secundària d’adults que hi havia a les instruccions d’inici de curs per adaptar-les a la legalitat.

S’ha de negociar l’equiparació salarial dels professors tècnics de formació professional. El Departament diu que a partir del gener hi haurà un calendari. La proposta també hauria d’estar en la LOMLOE per finançar-la.

Es procurarà convocar la mesa sobre la convocatòria de les oposicions d’FP al desembre.

S’intentarà publicar el concurs de mèrits de directors al desembre i el procés s’iniciaria al gener

  • Darrera modificació: 18/11/2020 21:35