Mesa sectorial de 18 de desembre de 2018

La resolució recull el dret de les persones interventores en les eleccions sindicals del 12 de març al permís del dia de la jornada electoral i les 5 primeres hores de la seva jornada del dia següent.

La resolució unifica el període de prova inicial dels 4 primers mesos de docència i el curs per a professors novells i unifica els criteris d’avaluació i com a novetat estableix la possibilitat de deixar l’avaluació en suspens si no es considera que hi ha prou criteris per decidir l’apte o no apte.

El Sindicat de Professors de Secundària (aspepc.sps) ha expressat de nou el seu desacord amb les característiques d'aquest període de prova perquè:

  • En el marc actual ja hi ha prou procediments per a controlar la compretència d'un docent.
  • En els 4 primers mesos, el professorat novell ha d'estar centrat en la preparació de la seva feina lectiva; no és recomanable desviar-li l'atenció exclusivament cap a la superació de l'avaluació i de la ingent burocràcia que comporta. Cal que tingui les condicions i la tranquil·litat per a poder-se preparar adequadament les classes.
  • Els avaluats han de tenir en compte que les programacions s’han d’utilitzar, però en el cas de les substitucions les ha de facilitar el centre i aconsellem que tots aquells que han de passar la prova o el curs d’interí novell llegeixin atentament l’annex 5 de la resolució, on es recullen els criteris de l’avaluació.
  • Els tutors veuen incrementada la seva feina sense cap reconeixement ni en hores lectives ni en retribució. Nosaltres aconsellem que a l’hora de fer les seves avaluacions siguin molt prudents en el llenguatge utilitzat i en les valoracions.

L’ordre també regula la prova d’idoneïtat que han de passar tots aquells a qui se’ls hagi fet fora de la borsa per manca de capacitat o per no haver superat el període de prova. S’estructura de manera semblant a una oposició i hi ha una part que consisteix en l’elaboració d’un tema (a escollir entre 2) i una part pràctica que consisteix en l’elaboració i defensa d’una unitat o seqüència didàctica (també a escollir entre 2). De moment el redactat recull que són proves eliminatòries, tot i que es traslladarà a les unitats responsables la petició que no sigui així.

L’ordre pot patir petites variacions perquè s’ha enviat ara als territoris i poden fer suggeriments vàlids per introduir-los en qüestió, per exemple, de terminis.

  • El Departament informa que s’endarrereix la possibilitat d’obrir la borsa a finals de febrer.
  • El concurs de mèrits dels directors està previst que surti a finals de gener i la formació ja serà obligatòria. Els que han estat directors tindran cursos d’actualització amb menys hores per poder-la acreditar.
  • La convocatòria d’oposicions s’intentarà publicar el 27/28 de desembre.
  • Les absències per salut segueixen sense ser regulades a l'espera del que digui funció pública. Alguns SSTT fan interpretacions diferents de la penjada a l’Atri, segons la qual la baixa s’ha de presentar el primer dia d’absència.
  • No s’obté el perfil de biblioteca amb la diplomatura de Biblioteconomia i Documentació, però el Departament aconsella que si es té se sol·liciti com a formació per obtenir-lo.
  • Darrera modificació: 20/12/2018 09:06