Reunió virtual de 19 de gener de 2021

Professors de Secundària (aspepc·sps) exposa que l’entrada en vigor de la LOMLOE avui 19 de gener de 2021 crea una situació d’inseguretat jurídica en l’accés al cos de Professors Tècnics d’FP. Exigim que es garanteixi la possibilitat d’accés del professorat tècnic d’FP que actualment està impartint aquest ensenyaments, especialment els Titulats en FP. El Departament accepta la demanda, atribueix la inseguretat a una deficient previsió de la LOMLOE i assegura que el professorat tècnic d’FP que actualment pot exercir de professor tècnic d’FP podrà presentar-se a aquesta convocatòria.

El Departament presenta el darrer esborrany de la convocatòria. Preveu que la convocatòria es publiqui al DOGC a finals de gener. • Presentació sol·licituds: xx de gener a xx de febrer 2021
 • Llista admesos Provisionals: Màxim 1 mes després.
 • Reclamacions llista provisional: 10 dies hàbils.
 • Llista definitiva/seu tribunal: màxim 7 dies naturals abans inici proves.
 • Sorteig vocals tribunals: Es publicarà al web del Departament.
 • Criteris correcció/estris, si escau: 2 setmanes/2 dies abans inici proves.
 • Acte de presentació: 19 de juny de 2021. (lliurar programació)
 • Fi fase oposició: No hi ha previsió temporal.
 • Fi fase de concurs: 31 de desembre de 2021.
 • Nomenament funcionaris en pràctiques: 1 de setembre 2022.
 • Fase de pràctiques: curs 2022-2023.
 • Nomenament funcionaris de carrera: 1 de setembre 2023.

Xerrades informatives oposicions 2021 CF: https://secundaria.info/cursos.php

Tota la informació sobre oposicions: secundaria.info/opos

Grup Facebook: www.facebook.com/groups/Oposicions2021cf/

La previsió de publicació de la convocatòria és finals de gener o primers de febrer

El Departament es compromet a la convocatòria d’una Mesa Sectorial per a parlar de l’estabilitat del professorat interí a finals de gener o principis de febrer.

El document sobre la regulació activitat telemàtica passarà, per tal de tancar-lo, per una propera mesa.

Les tutories COVID es pagaran al febrer o al març.

En les properes adjudicacions provisionals, ja no s'impedirà obtenir l’alta del nomenament per tot el curs en cas d’estar de baixa.

Concurs de directors: Va amb retard per facilitar el procediment telemàtic. La LOMLOE ha introduït modificacions que s’han d’aplicar. En les comissions avaluadores tindran el mateix pes l’administració el claustre i el consell escolar. El Departament diu no poder donar encara un calendari. El curs de formació de directors començarà després del procés de selecció.

Concurs de trasllats: La publicació de la llista d’admesos i exclosos està prevista per la primera setmana de febrer

Pagament del juliol del 2016: La intenció és pagar-lo a la nòmina de febrer

Professors de Secundària (aspepc·sps) juntament amb la resta de sindicats torna a exposar que hi ha hagut diversitats de criteris a l’hora de corregir i realitzar les proves d’oposicions i es reclama més concreció prèvia i unificació de les indicacions en la realització de les proves.

Professors de Secundària (aspepc·sps):

 • Denuncia que l’existència d’ofertes de treball a través de Facebook com ha fet per exemple un institut escola nou de l'Hospitalet de Llobregat.
 • També demana de nou les dades del professorat funcionari, interí i substitut del cos de tècnics d’FP que no tenen la titulació de grau i que estaria afectat per l’aprovació de la LOMLOE i demana que es reguli reglamentàriament aquest problema tenint en compte no perjudicar ningú. El Departament diu que facilitarà les dades abans de la convocatòria de la mesa tècnica per tractar aquest tema.
 • També trasllada les queixes sobre les dificultats per comunicar-se amb els diferents SSTT
 • Exposa que els tribunals d’oposicions tenen molta sobrecàrrega de treball, ja en el seu moment va demanar que havien de tenir substituts als centres.
 • D’altra banda exposa que el professorat no hauria de ser obligat a fer les classes telemàtiques des del centre.
 • També demana les dades dels cribratges i els positius detectats. Denuncia que el Traçacovid torna a estar desactualitzat i que, per tant, les dades no són fiables. El Departament diu que els que donen positiu sempre poden demanar la baixa i no se’ls pot obligar a fer les classes de manera telemàtica.
 • Es posiciona radicalment en contra de les automostres dels alumnes als centres sense control del personal sanitari
 • Les jornades portes obertes no haurien de ser en cap cas presencials.

El Departament diu que les PCRs sí es fan amb caràcter universal i que el professorat procedent d’altres CCAA també està inclòs als cribratges si dóna les dades a salut. Hi ha queixes de les dificultats per accedir als resultats.

El Sindicat Professors de Secundària ha preguntat, a més:
Quines mesures s’estan prenent respecte a les baixes temperatures als centres?
On i com es donaran els purificadors d’aire? El Servei de Prevenció diu que la majoria dels centres que s’han queixat de les baixes temperatures han pogut arreglar el problema seguint pautes com avançar l’hora de posada en marxa de la calefacció i que s’estan fent visites als centres que no ho solucionen. Diu que es parteix de la base de que és necessària la ventilació continua i creuada i que quan no es pot mantenir la temperatura en uns marges correctes és quan es proposa complementar amb purificadors d’aire. Les queixes en aquest sentit són moltes i no sembla que els serveis de prevenció estiguin donant a l’abast.

 • Darrera modificació: 19/01/2021 22:03