Meses sectorials de 17 i 19 d'octubre de 2022

Professors de Secundària (aspepc·sps) demana, un cop més i com fa ja pràcticament una dècada, la seva derogació. El Departament proposa fer un grup de treball para revisar-lo però sense ni tan sols suprimir el sistema d’entrevistes amb la PDI. En part n’està obligat per la sentència favorable al recurs presentat per Professors de Secundària (aspepc·sps) que, entre altres coses, declara il·legals les entrevistes eliminatòries en l’adjudicació de places definitives.

Professors de Secundària (aspepc·sps) exposa que:

  • El decret ha instaurat una forma legal d’arbitrarietat legal, més pròpia de l’administració d’una república bananera.
  • La selecció de personal del sistema públic està basada en els principis de capacitat, mèrit i publicitat. En aplicar aquests principis s'elimina la possibilitat de discriminació contra ningú atesa la impossibilitat d'introduir criteris subjectius i preferències personals a l'hora de seleccionar. Al mateix temps, l'exigència i responsabilitat en els resultats, a la funció pública, no queda al criteri personal i subjectiu d'un superior dins l'organigrama, sinó que està descrita en les especificacions particulars d'aquell lloc de treball. Tot això queda greument alterat pel Decret de plantilles.
  • El Departament ha incomplert la seva promesa d’avaluar el sistema de selecció a través d’entrevistes i la PDI. Una dada objectiva: Cap altra CA ha instaurat una selecció com la derivada del Decret de Plantilles i els seus resultats acadèmics i globals són millors que els d’aquí malgrat tenir un major PIB.
  • No es pot admetre que en les adjudicacions provisionals es continuï seleccionant professorat sense que les direccions ni tan sols hagin de motivar perquè deixen fora interins que han estat en el centre, a vegades més de 5 anys.
  • No es pot posar en perill la carrera professional dels docents fent que cada curs la feina del professorat depengui de decisions que no tenen en compte la seva antiguitat. Aquest curs molts professors/es amb més de 3 anys de servei s’han quedat sense feina. Gairebé ja no queden llocs que s'adjudiquin per la fase d’elecció i quan es perd la plaça on es treballa la recol·locació cada cop és més difícil.

El Departament continua proposant l’endarreriment del reconeixement al curs 2025/2026 i no reconèixer el deute.

La direcció general no ha assistit i finalment s’ha dit que es traslladarà, sense gaire convicció. Recordem que som l’única CA que vam patir aquesta retallada.

Professors de Secundària (aspepc·sps) ha demanat que s’incrementi el complement específic dels docents, inferior al de la resta de funcionaris.

La part social ha demanat que el proper curs no es torni a suspendre l’acord que permetia reduir 2 hores lectives als majors de 55 anys. El Departament vol endarrerir aquest mesura fins l’any 2024, curs 2024/2025.

També aquí som dels pocs que no tenim cap reconeixement a les persones que han realitzat una gran tasca, treballant durant molts anys pel Departament. El Departament ha anat carregant als docents de feines burocràtiques no solament sense afegir temps per fer-les sinó, al contrari, traient drets ja assolits.

El Departament presenta unes dades irrellevants sobre les activitats del lleure que s’han fet aquest curs al setembre i informa que s’ha contractat una empresa privada per avaluar l’impacte de l’avançament del calendari escolar. Un cop acabada la mesa ha sorprès conèixer els possibles vincles d’aquest contracte amb la fundació Bofill: l'empresa a la qual s'adjudica l'avaluació n’és art i part. Us n’informarem properament. Sempre acabem aquí. Necessitem una administració educativa més transparent.

D’altra banda Professors de Secundària (aspepc·sps) ha recordat que venim a negociar condicions laborals del professorat i que el mes del juliol pels docents ha de ser de permís de descans retribuït com a la concertada i com ha estat sempre.

El Departament no fa cap proposta nova sobre el currículum més enllà de la transitorietat del 3 propers anys. Descarrega totes les culpes en la LOMLOE.

Professors de Secundària (aspepc·sps) ha posat de manifest que el Departament va influir molt en el seu redactat i que ja portava molts anys menystenint les especialitats, exigint ensenyaments per projectes, àmbits, etc. i devaluant els currículums. No impartir ensenyament i facilitar coneixements i continguts a l’alumnat només ha portat a uns resultats acadèmics cada cop més influïts per la situació social de la qual parteix.

En aquest punt la posició sindical unitària vol que el professorat estigui protegit i sigui el Departament qui es responsabilitzi de les seves decisions.

Professors de Secundària (aspepc·sps) s’ha mostrat crític amb la proposta d'establir el C2 de català al professorat com a requisit sense altres consideracions ni mesures, no solament perquè el nivell de català dels docents és bo, sinó perquè no es pot permetre ara que es pugui fer fora els interins que estan donant classe i no el tenen, per exemple, ni tampoc dificultar la mobilitat de plaça als funcionaris que estan desenvolupant la seva tasca perfectament amb la titulació ja exigida com a requisit.

Ja són moltes sessions de negociació mantingudes amb el Departament sense cap progrés. Professors de Secundària (aspepc·sps) vol mantenir la seva paraula i ha acudit a negociar amb la millor disposició però si el Departament persisteix en la seva intransigència seran inevitables noves mobilitzacions.

No és possible l’educació de qualitat amb docents estressats, esgotats i amb la sensació de què tot és arbitrari i que els canvis que s’imposen no són el resultat de cap reflexió mínimament rigorosa.

  • Darrera modificació: 20/10/2022 20:14