Mesa sectorial de 19 de novembre de 2019

Dates previstes:

 • Publicació al DOGC de la convocatòria pel 25 de novembre.
 • Sol·licituds del 9 al 23 de desembre.
 • Llistat d’exclosos el 27 de gener.

Principals novetats:

 • El Projecte de Direcció continua sent de 30 pàgines, inclosos els annexos.
 • S’actualitza el nombre d'hores exigides de formació inicial i actualització que passen a ser 120 i 60, respectivament.
 • L’acreditació de directiu professional baixa a a 15 punts.

La part social ha demanat de manera unànime que:

 • La Comissió de Selecció canvii les seves majories per tal que el claustre tingui més pes.
 • Es facilitin les candidatures del propi centre.
 • S'ampliï la formació inicial gratuïta per a directors, perquè ara queden excloses moltes persones i per tant l’accés a poder ser candidat a direcció és molt restringit.
 • Tenir accés al portal de centres per poder seguir tot el procediment.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) ha demanat respecte a l’annex 6 que regula l’avaluació de la funció directiva, que es tinguin en compte les avaluacions de riscos psicosocials i que tots els elements que s'avaluen són molt subjectius.

El Departament de moment no ha acceptat cap de les propostes.

La Intersindical CSC, en defensar la seva posició en contra de la resolució, ha dit “que és cap al cos únic que hem d’anar”, aquesta frase s’afegeix a la seva assumpció acrítica del llenguatge de la innovació d'altres ocasions. El professorat de secundària ha de ser conscient del que significa perquè és un atac a la nostra categoria professional i per tant a les condicions laborals que comporta. També és un atac a les humanitats i a les ciències que necessiten un professorat especialista que les domini més enllà del teatre pedagogista que els nostres governants volen fer hegemònic en l’ensenyament públic, tant per afavorir el seu abaratiment com la seva privatització. El Sindicat de Professors de Secundària (aspepc.sps) es torna a quedar sol en la defensa del cos de secundària i de les seves especialitats.

Es convoquen places del cos de primària. Estan pensades pels centres que treballen per projectes. Hi ha 5491 candidats potencials. Està previst que el curs vinent es celebri un concurs anàleg per al cos de secundària: Segons les dades facilitades, hi podria haver uns 2500 candidats potencials.

Encara no tenim les dades del concurs del perfil digital i quins són els candidats exclosos i en quina fase.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·.sps) ha reiterat la seva oposició a aquest tipus de places que finalment són assignades de manera molt subjectiva. S’ha de tenir en compte que són places definitives, tant pel que fa a la puntuació en cas de trasllat com per a la seva supressió.

A preguntes de la part social el Departament informa que:

 • Es pagaran d’ofici els endarreriments del reconeixement del 4rt i 5è estadi al professorat interí afectat.
 • Per accedir al cobrament del juliol del 2016, el Departament obrirà un termini perquè els afectats puguin lliurar la formació realitzada.
 • Els permisos i les llicències es poden demanar ja via ATRI.
 • S’intentarà que la publicació al DOGC de la llista dels opositors aprovats estigui enllestida a final de mes. El procediment ha estat paralitzat per un problema en un tribunal (un recurs).
 • El Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) ha demanat també que es tingui en compte que el personal de religió no pot impartir altres matèries i que s’estan donant irregularitats en el tema horaris (per exemple comptar les hores de FCT fora de les 28 fixes) o en els càrrecs (en alguns cicles s’estan eliminant tutors que són obligatoris pels cursos assignats).
 • Darrera modificació: 20/11/2019 18:57