Reunió virtual de 20 d'octubre de 2020 (continuació de l'ordre del dia de la mesa del dia 14)

La part sindical demana la retirada de les recomanacions i orientacions per a l’organització del centre de secundària en el marc del nou horari de permanència al centre signat per la subdirectora general de Funció Directiva i Lideratge pedagògic, Yolanda Arboleas i demana la seva dimissió per incitar a la vulneració de la normativa sobre horaris. Aquest tipus de instrucció que solament arriba a les direccions del centre també hauria de passar per la mesa sectorial i més en casos com aquest cas que afecta tan directament i negativa les condicions de treball.

El Departament respon les observacions que va fer en la mesa anterior el Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) sobre la reducció de 2 h per als majors de 55 anys. El Departament diu que no es va modificar canviar l'acord de govern però que les les instruccions del secretari de polítiques educatives pels centres públics emeses el 30 de juliol aclareixen que aquesta reducció és d’hores complementàries fixes. El Departament s’ha compromès a fer-nos arribar aquestes instruccions.

El Departament es compromet també a estudiar lles propostes de no continuïtat als centres de treball en el cas de l’embaràs.

Es preveu que el termini per a les sol·licituds sigui del 5 al 26 de novembre.

Els únics canvis respecte a anteriors concursos deriven de la possibilitat de lliurar tota la documentació telemàticament, tenint en compte la situació de pandèmia. Així, els mèrits es podran annexar a la sol·licitud i no caldrà presentar-los als SSTT.

També les reclamacions seran telemàtiques.

En casos de problemes tècnics caldrà contactar amb el SAU i/o SSTT/ Consorci.

Si la documentació no està compulsada, es podrà demanar l’original per a aclarir els dubtes que hi pugui haver.

La reclamació de la llista provisional d’admesos i exclosos passa de 5 a 3 dies hàbils.

L’administració farà públic el calendari provisional del procediment el divendres 23 d’octubre com a molt tard.

Les comissions avaluadores passaran a ser d’un mínim de 4 membres i és possible que s’incrementi el nombre de membres.

El sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps), juntament amb la resta d’organitzacions sindicals reclama transparència en el procediment d’oferta de les places i demana que surtin tot tipus de places, incloent, les de centres d’adults, perfils i jubilacions previstes. Lògicament no està d’acord en la reducció a 3 dies hàbils del termini de reclamació a la llista provisional d’admesos i exclosos. Demana que s’ampliïn els conceptes que computen al barem, com ara la formació telemàtica que es pugui acreditar, donada l’actual situació de pandèmia o les tutories dels docents novells o dels funcionaris en pràctiques. La publicació de les plantilles dels centres i els seus tipus de places afavoriria la transparència.

Segons el Departament la major part de places es resolen amb les resultes i per aquesta raó no es publiquen les places prèviament. Tampoc no accedeix a la publicació de les plantilles de cada centre.

Professors de Secundària (aspepc·sps) aconsella als docents obligats a participar en el concurs de trasllats i als que vulguin fer-ho que demanin totes aquelles places que siguin del seu interès, siguin o no vacants inicials. Poden sorgir al llarg del procediment d’adjudicació i si una vacant no s’ha demanat no podrà ser adjudicada.

El Departament diu que per tal d’evitar que es rebutgin nomenaments de manera reiterada i es produeixin endarreriments en els mateixos perjudicant persones amb números d’ordre posteriors introdueix com a modificació que la persona que rebutgi un nomenament per segona vegada quedi fora de la participació en les adjudicacions durant 3 mesos i recorda que amb l’aplicatiu d’autogestió a la borsa es pot decidir lliurement estar disponible o no. El canvi no afecta al professorat de nova incorporació (NOVACO) que encara no està baremats.

Aquesta mesura no resol el problema de manca de personal en moltes especialitats. S’hauria de treballar per assegurar l’estabilitat laboral una vegada s’entra en la roda dels nomenaments.

Es torna a ajornar el tema per la setmana vinent

S’ha aturat la segona prova però el Departament diu que no la vol suspendre sine die i que es realitzarà així que es pugui. La setmana vinent hi haurà una mesa per a tractar el tema del protocol de seguretat durant les proves. S’està estudiant jurídicament si es pot o no flexibilitzar la segona prova perquè, en algunes circumstàncies, com les de confinament, es pugui realitzar en una segona crida. La part sindical demana al Departament que doni una previsió de la convocatòria de la segona prova i que els convocats també ho puguin saber amb l’antelació suficient. El Departament contesta que és segur que no es podran realitzar a l’octubre, però sí durant el mes de novembre, avisant els convocats amb 1 setmana d’antelació.

La convocatòria de les oposicions d'FP seguirà el calendari previst i per tant abans del desembre es convocarà els sindicats per tractar l'oferta pública i la resolució a la mesa.

La part sindical posa sobre la taula els següents temes:

- Hi ha hagut molts problemes amb el cobrament de les nòmines de setembre del professorat nou. que s’han de resoldre immediatament.

- Es pregunta com i quan es farà el pagament de les tutoria dels reforços de COVID, a la que el Departament es va comprometre però no hi ha una resposta clara.

- Els nomenaments de difícil cobertura i urgència no estan actualitzats a les webs dels SSTT i no es poden controlar.

- S’han canviat els criteris per considerar als centres d’alta/mitja i baixa complexitat. Els sindicats demanen els criteris aplicats i el llistat.

- S’eleva una queixa pel correu electrònic que ha rebut el professorat de Catalunya Central derivat del Servei de Prevenció culpabilitzant el professorat dels contagis. El Departament no veu cap problema en el fet ni en el to del correu, malgrat la queixa de molt del professorat afectat.

- Es demana la data d’inici de la negociació del complement salarial del professorats tècnics FP.

- El Departament es remet a una propera reunió, en la que assistirà Yolanda Arboleas per tal d’aclarir el decalatge trobat en alguns centres entre els casos COVID reals i els que es fan constar. La part sindical també denuncia l’aplicació molt confusa dels protocols respecte als confinaments, PCR’s, etc.

- Es demana que el nivell de risc dels docents estigui en el grup 2 i no en l’1, tenint en compte el contagi per aerosols.

- El nombre de reforços COVID que ha contractat el Departament són 3298

- Es publicarà de manera imminent una nova versió del protocol per la gestió dels casos de COVID

- El Departament assegura que les FPP2 pel personal vulnerable ha d’estar a punt d’arribar als centres.

- Es demana solució per als casos d’alumnes que es neguen a portar mascareta o que no la poden portar, per tal de complir també amb l’obligació de protegir els altres alumnes i els docents. El Departament diu que els seus serveis jurídics l’estan estudiant.

- Segons el Departament quan l’ICAM no autoritza la incapacitat temporal de persones vulnerables, s’avalua el seu lloc de treball i condicions de salut per prendre mesures. El problema és que mentre s’avalua el lloc de treball, a algunes persones afectades se’ls comunica ja l’obligació d’anar al centre, sense la prudència que seria adient.

  • Darrera modificació: 23/10/2020 13:55