Mesa sectorial de 21 de març de 2018

El Departament resalta dos dels grans problemes que presenta la gestió de la borsa de treball

 1. Dificultats per cobrir substitucions en determinades especialitats, sobretot Llengua Catalana, Llengua Castellana i Matemàtiques i cicles industrials de Formació Professional.
 2. 2. Disponibilitat real de la borsa: augmenta el número de nomenaments no acceptats pels candidats.

Per tal de solucionar aquestes dificultats, el Departament està treballant en dues possibles solucions:

 1. Regulació d'una obertura permanent de la borsa de treball. Consistent en campanyes específiques en determinats territoris i especialitats en funció de les necessitats, que no suposarà l'obertura general i permanent en tots els territoris i per a totes les especialitats.
 2. Activació d'una eina que permeti informar de la disponibilitat o no disponibilitat immediata a ser nomenat/da.

Es preveu que a partir de l'octubre estiguin operatives les solucions que finalment es duguin a terme.

Novetats:

Fins al mes d'octubre, quan es posarà en funcionament aquesta eina informàtica, el Departament preten agilitzar la gestió de la borsa introduint algunes modificacions en la pròxima convocatória:

 1. Eliminar l'exigència del títol de màster de formació del professorat o formació didàctica equivalent fins finals del curs 2020-2021 (els candidats han de manifestar el seu compromís d'obtenir aquestes titulacions).
 2. Eliminar el requisit de coneixements en llengua anglesa per a cursar el màster o la formació didàctica equivalent.

El període de sol·licitud per a formar part de la borsa en aquesta convocatória s'obrirà durant el proper mes d'abril (dies sense especificar).

Altres plans del Departament per augmentar el nombre de candidats:

 1. Possibilitat de cursar la formació didàctica de manera no presencial o semipresencial per als professors tècnics d'FP per tal de compatibilitzar ho amb l'horari de treball.
 2. Augment de l'oferta de places per cursar el Màster en aquelles especialitats on faci falta professorat.
 3. Inici d'una campanya informativa als estudiants de cicles formatius d'FP o els que estan cursant els graus universitaris de les especialitats esmentades perquè coneixin i valorin la docència en centres públics com a sortida professional.
 4. En les especialitats tècniques d'FP, augmentar les habilitacions per impartir especialitats des d'una determinada titulació.

La nova directora general d'ESO i BTX informa que hi ha en marxa un treball conjunt entre el Departament d'Ensenyament i les Universitats per a millorar la coordinació amb els centres que acullen les pràctiques de formació del professorat. S'estudia el reconeixement laboral i econòmic del professorat tutor, amb la possibilitat d'impartir classes com a professorat agregat a la Universitat. Amb tot, insisteix que el reconeixement ha d'anar dirigit a tot el centre i no a persones en particular. Afegeix que cal incrementar el nombre de professors/es tutors en cadascun dels centres formadors.

El Departament també informa que s'avançarà el calendari de sol·licituds per a les adjudicacions provisionals i la resolució de plantilles per tal que a mitjans del mes de juliol estigui enllestit el procès d'assignació de vacants.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) expressa la seva conformitat amb l'agilització de la gestió de la borsa i amb la possibilitat que els candidats a puguin manifestar la seva disponibilitat o no de manera immediata.

També recorda que, tal com va advertir en anteriors mesos, la impossibilitat de congelar el número per ocupar un altre lloc de treball (novetat introduïda el passat curs quan ja es coneixien els problemes de la borsa) no faria més que agreujar el problema de manca de professorat per cobrir substitucions. El Departament reconeix davant la part sindical que es va equivocar en introduir l'esmentada modificació.

Preguntem si es modificarà l'avaluació del període de prova al qual estan sotmesos els professors novells ara que la inscripció a borsa permet el nomenament de professors que encara no han cursat el màster. Plantegem el problema al qual estan sotmesos molts professors, que no estan tutoritzats degudament i desconeixen els elements en què seran avaluats. El Departament respon que és conscient del problema i que està preparant la normativa que introduirà modificacions en el període de prova, entre elles la deguda tutorització del professor novell. Pel que fa a al professorat que no ha cursat el màster, entén que és un factor a tenir en compte a l'hora d'avaluar la seva activitat.

Manifestem la nostra disconformitat per l'absència d'especialitats com Geografia i Història o Filosofia en la nova convocatòria de la borsa. És un fet que candidats a borsa que no són especialistes opten a fer substitucions d'aquestes matèries havent-se inscrit per a altres especialitats, mentre que els llicenciats o graduats especialistes no poden optar a apuntar-se des de fa vàries convocatòries. Demanem que es restringeixin els nomenaments al professorat que estigui en possessió de la Llicenciatura o grau corresponent. El Departament no respon.

 • Darrera modificació: 22/03/2018 08:38