Mesa sectorial de 22 de febrer de 2023

El Departament fa una exposició de defensa dels pressupostos d’educació i diu que es consoliden les 2135 dotacions de secundària per la reducció de l’hora lectiva (estan obligats). També treu pit per l’increment de recursos per a la escola inclusiva i el pla d’educació digital. Per l’equiparació salarial del professorat d’FP només es recull la quantitat a la que està legalment obligat.

Manca encara molt per arribar al 6 % previst per la LEC tot i que hi ha molt increments pressupostaris per la pujada del PIB en altres partides.

Professors de Secundària (aspepc·sps) exposa:

  • És molt greu que no es reculli cap millora laboral, que encara restin retallades per revertir i que no s’hagi tingut en compte la important pèrdua de poder adquisitiu que ha patit el professorat aquests anys.
  • Tal com va denunciar en el seu moment l’escola inclusiva està mal dissenyada, és cara, ineficient i contraproduent pels objectius que es proposa i ofega el professorat amb feines burocràtiques no reconegudes ni en hores ni en complements salarials.
  • El Departament incompleix de manera manifesta el Decret 486/97 de condicions mínimes de seguretat i salut dels centres de treball, no solament en termes de temperatura sinó també en dotacions d’espai i medis per treballar.
  • La concertada incrementa el seu percentatge de participació en els pressupostos respecte de la pública.
  • El pla de digitalització deixa molt que desitjar i és més car del necessari. Els coordinadors digitals dels centres estan desbordats i la seva situació no es soluciona. Els centres potser necessitarien informàtics, igual que personal sanitari.
  • L’FP s’està privatitzant i externalitzant, mantenint la manca de recursos endèmica als centres. La pèrdua de coneixements professionalitzadors serà un greu problema en un termini no gaire llarg.

Professors de Secundària (aspepc·sps) manifesta:

  • En el seu moment va demanar al Departament que prengués alguna mesura davant la manca de professorat de secundària per cobrir les substitucions, com obrir una borsa extraordinària. El Departament no va fer cas i ara ens trobem que algunes direccions estan incrementant les hores lectives del professorat. Demana al Departament que no permeti aquestes decisions que són manifestament il·legals i poden fer incórrer en responsabilitats a qui les pren.
  • Demana que el Departament exposi els motius de les denegacions en cas de reclamació al concurs de mèrits. Les errades i queixes sobre l’aplicatiu són moltíssimes: el Departament respon que en l’aplicatiu es poden fer tantes al·legacions com calguin, amb 1200 caràcters cadascuna i que l’aplicatiu és nou i s’ ha treballat amb dades de 66.000 sol·licituds. Les places objecte de renúncia del concurs de mèrits que es facin abans del 31 d’agost es donaran al següent de la llista dins del mateix concurs. Les que es produeixin després d’aquesta data aniran a incrementar les places de la convocatòria extraordinària de concurs-oposició.
  • Darrera modificació: 28/02/2023 11:21