Reunió virtual de 22 d'abril

El Departament presenta el nou subdirector general de Plantilles, el Sr. Enric Trens Escudero, en substitució de Jordi Salgado que s’ha jubilat.

El Departament presenta la integració de nous centres a la xarxa pública, a l’empara del Decret Llei 10 /2019 de 28 de maig.

La integració es fa prèvia sol·licitud, aprovada pel consell escolar i amb l’acord del Departament, respectant la plantilla docent, que tindrà els mateixos drets i deures que el personal docent del Departament, exceptuant que els seus integrants no poden moure’s a cap altre lloc de treball si no és per les vies ordinàries de la borsa o de les oposicions.

Aquest curs s’integren en la xarxa pública: L’Escola Intermunicipal de l’Alt Penedès i 3 centres de la companyia de les Filles de la Caritat Sant Vicenç de Paül (Sagrat Cor, Labouré Marillac, Sagrada Família)

Professors de Secundària (aspepc·sps) ha demanat que la mateixa necessitat d’estabilitat d’aquestes plantilles que el Departament defensa amb tota correcció, s’estengui al personal interí del Departament, al qual s’hauria de col·locar en els llocs de treball vacants respectant la seva antiguitat a la borsa.

El sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) trasllada al Departament la petició reiterada del professorat de què hi hagi convocatòries per a l’accés al cos de catedràtics, respectant el dret a promoció del professorat. El Departament respon que s’està revisant el percentatge de catedràtics per arribar a un equilibri però que serà difícil que hi hagi cap convocatòria fins que no s’acabi el procés d’estabilització del personal docent i que també vol estudiar com aplicar la figura del professor sénior establerta a la LEC. Fa molts anys que no hi ha convocatòria i aquesta resposta dilatòria és molt injusta pel professorat que desitja i té dret a promoció al llarg de la seva carrera professional.

També ha demanat la convocatòria d’oposicions al Cos d’inspecció. El Departament contesta que no n’hi haurà el curs vinent però que no es pot trigar perquè hi ha molts llocs a proveir pels quals ja no tenen candidats.

Respecte a les oposicions insistim en les nombroses queixes sobre la subjectivitat del procés i en que tant els criteris de correcció com les puntuacions de les diverses parts de les proves haurien d’estar més clares per als aspirants. Tornem a demanar que s’aclareixi per escrit la postura del Departament respecte a si es poden lliurar les programacions de l’FP atenent al nou currículum atès que no respecten l’establert en els decrets vigents, que són aquells en els quals s’han de basar les programacions segons la convocatòria.

Donada la proximitat de la publicació dels documents de gestió i organització dels centres (les «instruccions d’inici de curs»), Professors de Secundària (aspepc·sps) demana que s’acoti més la regulació dels horaris de secundària i es resolgui el tema dels buits horaris i les arbitrarietats en la seva distribució. Aquest curs alguns centres han convocat reunions telemàtiques fora del l’horari fix, de manera il·legal i en alguns Instituts-Escola i centres penitenciaris no s’han respectat ni el marc horari ni l’atribució docent segons el cos. El Departament contesta que no es pot regular tot i demana les denúncies individuals dels casos concrets. Aquest curs alguns SSTT s’han mostrat molt reticents a fer les correccions oportunes. Considerem que no és un correcte funcionament democràtic aquell que requereix acudir a les denúncies per a fer respectar els drets, per no dir que és contrari a totes les teories de la motivació laboral generalment acceptades.

Respecte al retorn a la presencialitat, anunciat a la premsa, Professors de Secundària (aspepc·sps) ha dit que s’hauria d’haver informat abans a la mesa i que es podria haver valorat, en els casos en què el curs estigui funcionant bé, mantenir-ne el caràcter híbrid fins al final del curs.

El Departament també informa:

- La resolució del concurs de trasllats de Secundària sortirà publicada el 11 de maig.

- La llista de seleccionats de les oposicions del 2020 ja està preparada; tot i que no hi ha data concreta, la seva publicació al DOGC és imminent. Els aspirants ja tenen al tauler de l'aspirant les instruccions i els formularis per lliurar la documentació. En els casos en que la titulació no estigui acreditada s’haurà d’aportar presencialment.

- No hi ha cap novetat respecte a l’equiparació salarial del Professorat Tècnic d’FP; s’està a l’espera de la seva regulació reglamentària.

- El pagament de la tutoria COVID es realitzarà al juny, amb caràcter retroactiu. Les direccions tenen fins al 28 d’abril per a informar dels nomenaments.

- La impugnació de les oposicions no qüestiona la legalitat de la resolució i que s’està preparant l’informe jurídic de resposta.

- El Departament de Salut dirigeix el procés de vacunació. S’estan preparant noves instruccions (es va reunir el consell interterritorial abans d’ahir). De moment hi ha un 60% del personal dels centres educatius vacunats amb la primera dosi però no està decidit ni quan ni amb quina vacuna es realitzarà la segona dosi, ara que Astrazeneca no està indicada pels menors de 60 anys. Els canvis són constants.

- No es podrà cobrar el nomenament de juliol de 2016 si no s’ha acreditat la formació feta en aquell moment. No es concreta la data del cobrament.

- D’acord amb la sentència, ja ferma, del recurs que va guanyar Professors de Secundària (aspepc·sps), no es pot designar membres del cos de mestres per a llocs de treball de Secundària. En els casos que hagi estat així, els afectats hauran de tornar a la seva plaça d’origen o demanar una comissió de serveis.

  • Darrera modificació: 23/04/2021 09:36