Mesa sectorial de 23 de maig de 2022

El Departament ha convocat la Mesa Sectorial per tractar com a únic tema el procés d’estabilització. No ha aportat cap documentació, més enllà del quadre amb les dades de les places a convocar, que ja era públic. Professors de Secundària ha demanat que en properes reunions es disposi de la documentació corresponent, perquè en cas contrari aquestes reunions consisteixen en divagacions sense cap concreció.

S’han inclòs en el procés extraordinari d’estabilització les places d’inclusiva, perfils, IOC, centre d’adults i professors técnics d’FP per tal de poder incrementar el nombre de places. Això no significa que hi hagi cap canvi respecte al procediment de provisió, o sigui, per exemple, les places de l’IOC seguiran cobrint-se per comissió de serveis i les persones que participin en aquests procediments no participen per adquirir la seva plaça, si no pel conjunt de les que hi hagi en l’especialitat a la que es presentin i tindràn l’adjudicació provisional per concurs de trasllats segons l’ordre que els correspongui.

Per a major possibilitat d’obtenció de plaça les persones participants hauran de presentar sol·licitud tant al procediment de concurs de mèrits com al de concurs oposició extraordinari i l’ordinari per a la taxa de reposició (pagant, injustament al nostre entendre, en cada cas les taxes corresponents). L’administració afirma que s’intentarà que només s’hagi de lliurar la documentació una única vegada, que es pugui realitzar tota la gestió a travès de l’Atri i que no calgui presentar la documentació que ja estigui registrada. També serà possible presentar-se per diferents especialitats en cada procediment.

El calendari provisional previst:

  • Totes les places es convocarien abans del desembre del 22.
  • El concurs de mèrits començaria a principis de setembre del 22 i finalitzaria al març del 23 per ser nomenat funcionari el setembre del 24.
  • Les proves del concurs oposició extraordinari es realitzarien al maig/juny del 23
  • Les proves del concurs oposició ordinari (places de reposició) al maig/juny del 24

Alguns dels dubtes plantejats han quedat encara per concretar:

- Professors Tècnics d’FP que no tenen la titulació universitària i no pertànyen a les 10 titulacions del nou cos d’especialistes de sectors singulars es buscarà: la fórmula per laboralitzar-los.

- Professorat de les escoles d’Adults: L’experiència en els àmbits computarà per l’especialitat que es tingui posada en primer lloc. Les places computen segons l’especialitat de la persona que l’està ocupant. Una fòrmula semblant s’aplicarà a situació similars com PQPI, PFI o Aules d’acollida.

- Places de reserva per discapacitats: Segons el Departament un 5% del còmput global de places per l’estabilització. Estaran totes incloses al concurs-oposició extraordinari.

- Barem: Serà el mateix que el de la Comunitat Valenciana i Balears: no es pot establir diferències de puntuació que suposin una valoració diferent pels mateixos ítems.

- Pacte d’estabilitat/continuïtat: Segons el Departament depèn de funció pública i de moment no accepta negociar. El problema és que cal incloure totes les persones que no obtinguin plaça tot i presentar-se als diferents processos i s’ha d’assegurar que podran continuar treballant. Professors de Secundària ha demanat al Departament que tinguin en compte no solament les places sinó també les persones afectades i que si es vol evitar el frau de llei en el futur caldrà pensar en contractacions indefinides i no pas anuals.

- Queda per concretar què passa en cas de renúncies, d’obtenció de més d’una plaça, etc.

- És possible que es contemplin traspassos de places del concurs de mèrits al concurs d’oposicions i a l’inversa.

La part sindical unitàriament s’ha aixecat de la mesa davant la decisió del Departament de publicar tots els documents que s’haurien d’haver negociat a la mesa o amb el comitè de vaga.

Us demanem la participació en les vagues proposades, la propera, aquest dimecres 25 de maig, perquè necessitem la vostra força per fer front a la sobèrbia del Departament.

  • Darrera modificació: 24/05/2022 12:24