Reunió virtual de 23 de juny de 2021

Tots els sindicats demanen de manera unitària la retirada de les modificacions realitzades al document. El nou redactat proposat deixa el treball al mes de juliol en mans de les direccions de manera completa arbitrària. Fins ara aquest treball estava limitat als primers dies i a situacions excepcionals. En l’horari de secundària, a més, es traslladen feines de l’horari fix al no fix, incomplint clarament la disposició addicional 31 de la LEC que limita l’horari de permanència a 24 hores. El Departament ha dit que estudiarà la nostra petició. Esperem que aquesta vegada i amb aquest nou equip sigui certa la seva voluntat de no perjudicar el col·lectiu docent, especialment el de secundària.

En cas de que el Departament no retiri la proposta, Professors de Secundària ha deixat molt clar que presentarà el corresponent recurs davant dels tribunals. Volem recordar al professorat, sobre el juliol, que:

 1. Cobrem menys que els altres funcionaris de la nostra categoria i no tenim dies d’assumptes propis. Tant en la concertada com en la resta de països del nostre entorn el temps de vacances i formació del professorat és similar al que tenim actualment. No està justificat introduir una modificació tan gran de les condicions laborals en unes simples instruccions.
 2. El mes de juliol és necessari per la formació i el professorat ha de tenir la certesa de que la podrà fer sense impediments arbitraris.
 3. Les hores de reducció per a coordinació correctament distribuïdes entre el professorat, sempre, i en aquest curs tan dur també, han permès realitzar totes les tasques ordinàries en les 24 hores fixes. Com més s’acumulen aquestes hores en unes poques persones, més pressió hi ha per incrementar l’horari de la resta de forma abusiva.
 4. Cal racionalitzar el tipus de feina demanada, cada cop més burocràtica, més destinada al màrqueting i menys centrada en l’atenció real a la formació de l’alumnat.
 5. La plantilla del centre no està completa fins setembre. El mes de juliol no és el millor moment per tractar de manera detallada l’organització del curs.
 6. No es pot comparar el temps de recuperació necessari d’altres tipus de feines amb el desgast dels docents durant el curs, amb horaris «a cop de xiulet», atenent totes les demandes de les aules, famílies, administració, etc.
 7. A diferència dels despatxos dels SSTT i de Via Augusta els centres no estan condicionats ni per la temperatura ni pel que fa a l’espai personal necessari per a dur la tasca, en clara contradicció amb la normativa vigent.

Sobre els horaris de secundària:

 • Seguim amb 19 hores lectives i no 18. Després de 10 anys, les retallades continuen.
 • En cap altra comunitat autònoma s’ha incrementat l’horari de permanència en 4 hores. Des que van començar les retallades, solament nosaltres hem patit l’increment fins a 28 hores de permanència I malauradament ens estem quedant els últims en la reversió d’aquestes mesures.
 • El temps d’esbarjo no és lectiu, a diferència de primària, i no tenim encara dret a la compactació horària, la qual cosa pot suposar un greu problema pel dret de conciliació del professorat afectat en els casos de centres oberts tot el dia
 • La proposta desregula totes les tasques concretes que hi havia a l'horari fix no lectiu de les 24 hores. Ja no es parla, per exemple, ni de la reunió de departament ni de les de nivell. Es pot sospitar que moltes direccions passaran a l’horari no fix aquestes reunions, incomplint la LEC i el màxim legal de 24 hores d'horari fix, disfressant-lo d’horari no fix. Ens temem que aquestes sis hores seran, a la pràctica i en la seva majoria, guàrdies.
 • Augmenten de manera detallada les tasques en la franja no fixa (de la hora 25 a la 30), amb la finalitat de forçar l'augment de feina (presencial o telemàtica), tot «burlant» de facto la reducció a 24 hores d'horari fix setmanal. Ara, a més dels Claustres, CE, tasques tutorials de pràctiques… es preveu que en aquest tram d'horari no fix també es faci «seguiment alumnat” (correccions que es feien a casa), “activitats de projectes de millora” (reunions) i “treballs en xarxa” (més reunions). També “altres reunions que acordin els equips docents”, que no seran acordades sinó ordenades per coordinadors/direccions, sense necessitat ni de convocatòria ni d’ordre del dia. Naturalment no s’explicita que no poden ser reunions fixes.
 • Finalment es modifiquen les atribucions de les tasques tradicionals de les hores 30 a la 37,5 (les que no cal fer al centre) ja que ara, en aquest temps, a més de les correccions i preparació de classes, com a novetat, també es podrà fer «treball amb altres membres de l'equip» («reunions telemàtiques»).
 • El Departament porta més de 15 anys desregulant les condicions de treball del professorat, burocratitzant la seva feina, posant-la en entredit, fent-lo patir per la seva continuïtat, obligant-lo a disfressar resultats sense cap contrapartida en l’exigència a l’estudiant, Com a conseqüència, els resultats de l’alumnat són cada cop més pobres i més condicionats per la seva classe social. Potser és hora de plantejar-se si és bo fer de cada centre un “xiringuito” diferent sense pràcticament control i si tenir el professorat tan desprotegit i estressat li permet fer la seva feina de manera adient.

Aquests documents pràcticament no presenten canvis. Professors de Secundària ha demanat que les tutories amb reducció de jornada es cobrin senceres i ha recordat que no és bo que no hi hagi una mínima regulació de les hores de reducció per coordinació per tal d’assegurar que no s’acumulin en una part del claustre.

Professors de Secundària ha demanat que, si tal com es va quedar les reunions de més de 10 persones han de ser telemàtiques, es demani a les direccions que no es celebrin claustres ni reunions amb molts assistent de manera presencials o que es permeti l’opció de l’assistència telemàtica. S’ha de tenir en compte que estem incrementant el risc de rebrot i que s’ha de complir la normativa està vigent.

El Departament reitera que a 1 de setembre es donaran d’alta els contractes d’aquelles persones que hagin estat adjudicades amb nomenament al juliol i estiguin de baixa per IT o amb situació de maternitat a 1 de setembre, tot i que el redactat és confús. Es compromet a parlar amb els diferents SSTT perquè no sigui en facin una interpretació diferent.

 • Darrera modificació: 24/06/2021 21:06