Mesa sectorial de 23 de novembre de 2018

Es segueix negociant en la línia de MS anteriors, les places totals les podeu trobar en els resums anteriors.

Les propostes inicials del Departament són:

  1. Invertir l'ordre de les proves del procés selectiu, començant per l’exposició de la programació i de la UD.
  2. Que la prova pràctica tingui uns criteris de correcció més explicitats i clars en la pròpia convocatòria incidint en la vessant metodològica dels continguts de l’especialitat.
  3. Permetre període de reclamació en cada prova; en lloc de només al final de la part d’oposició com fins ara.
  4. Endarrerir l'inici del procés selectiu fins la primera quinzena de juny. Finalització de la fase d’oposició al juliol i fase de concurs (mèrits) al setembre octubre. I nomenament de funcionaris en pràctiques de cara al 2020, queda per concretar.
  5. Publicació de la convocatòria abans de Nadal 2018.
  6. Estan estudiant que la part pràctica es pugui realitzar amb el currículum al davant.
  7. Volen garantir la selecció dels presidents de les comissions de selecció a fi que els criteris de correcció siguin al més homogenis possible.

La part sindical, unitàriament, proposa enllestir tot el procés de concurs-oposició el més de juliol 2019 a fi i efecte que els aspirants seleccionats puguin ser funcionaris de carrera a 1 de setembre de 2019. El Departament es nega a escoltar-nos argumentat que el perjudici per l’endarreriment en el nomenament dels funcionaris en pràctiques és menor que els beneficis d’un procés més dilatat en el temps i de més qualitat.

Davant aquesta negativa la part sindical, unitàriament, demana que de prosseguir el Departament amb les pretencions d’endarrerir la finalització del procés fins a l’octubre de 2019 els aprovats no seleccionats passin al Bloc dos de la borsa d’interins si així ho desitgen.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) insistim en que la nostra opció és garantir el nomenament com a funcionaris en pràctiques l’1/9/19 ja que és tècnicament possible i evitem greuges i el possible «any en blanc» d’alguns aspirants seleccionats. També manifestem que entenem que s’ha de garantir la feina d’aquells professors amb serveis prestats a la borsa, que no puguin esdevenir funcionaris de carrera a la fi d’aquesta tanda d’oposicions, en el si d’un pacte d’estabilitat i que la millor manera de fer-ho és evitant, almenys per a aquests professors interins, la postergació de la fase d’elecció a després de les confirmacions en les adjudicacions d’estiu.

L’Administració es tanca en banda en el calendari, donant ja per fet que el procés de concurs oposició acabarà la tardor de 2019. Pel que fa al Pacte d’estabilitat estan oberts a parlar-ne.

També demanem, de nou, la publicació dels exercicis pràctics de l’última convocatòria d’oposicions. El Departament ho està ultimant.

El Departament informa que ha passat documentació a Funció Pública per demanar que hi hagi 30h. per a indisposicions justificades, amb la declaració jurada o justificant del metge per al personal dels centres educatius i que no trigarem a tenir instruccions al respecte; però de moment continua vigent la necessitat d’enviar la baixa des del primer dia.

El sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) pregunta per què les persones amb el grau de llengües i les seves literatures + màster no poden fer Francès a secundària i sí a l’EOI. El Departament ens respon que el tema de les llengües l' estan revisant perquè admeten que hi ha canvis raonables a fer.

  • Darrera modificació: 26/11/2018 08:46