Mesa sectorial de 24 d'octubre de 2018

El subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines, informa sobre la Resolució de convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de competència digital docent, en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament. Hi haurà 836 vacants. Com que hi ha coincidència amb el concurs de trasllats, si algú obté destinació a les dues convocatòries haurà d’optar per una de les dues.

Tots els sindicats, excepte UGT, demanem la retirada de la convocatòria perquè estem en desacord amb qualsevol sistema de provisió definitiva de llocs de treball que no sigui per concurs general de trasllats.

El subdirector general defensa la convocatòria perquè s’hi ha esmenat la discrecionalitat, ja que és un concurs de mèrits, amb publicitat, pública concurrència i transparència, la fase de concurs pondera un 60%, i la defensa del projecte 40%. A més a la comissió de selecció hi ha una part externa (inspecció), i membres escollits pel claustre. Per tant no es retira la convocatòria.

Informa que les places són les proposades per la direcció, i que es publicarà una resolució del conseller amb tots els llocs amb perfil. La convocatòria és compatible amb el concurs de trasllats estatal. Pel que fa a les possibles supressions, és cert que ara hi haurà professorat que haurà obtingut la destinació definitiva per dues vies i caldrà veure en cas de supressió qui afecta. En cas d’obtenció de dues destinacions, caldrà estudiar com es podrà desistir d’una de les places.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) ens manifestem en contra del fet que s’hagi d’elaborar un projecte i dur a terme una entrevista, ja que així la discrecionalitat esdevé arbitrarietat, i si el que es vol és professorat amb competència digital n’hi ha prou de fer un concurs amb el requisit de tenir el perfil. L’entrevista serveix només per col·locar els afins a la direcció.

La subdirectora general de Gestió del Personal Docent, informa que s’ha eliminat formalment la borsa de 30 hores d’absència, però atès que a l’aplicatiu d’Atri s’aplica per a les absències del personal d’administració i serveis, segueix apareixent aquesta opció per justificar absències al personal docent encara que ja no és vigent. Aviat desapareixerà aquesta opció que ja no és vigent. Per entendre'ns: les 30 hores estan abolides però com encara està a l'ATRI encara es poden entrar justificacions sota aquest paraigües fins el dia en que l'Administració ho tregui d'una vegada.

També informa que es preveu que el període de modificació de dades de la borsa d’interins sigui del 29 d’octubre al 5 de novembre.

Es preveu que al novembre es negociï una nova regulació de la gestió de la borsa d’interins, de manera que al desembre pugui obrir-se la borsa i que quedi oberta permanentment, tot i que serà cada servei territorial qui periòdicament (podria ser cada 15 dies) determinarà de quines especialitats s’acceptaran candidats durant cada període.

Els terminis d’aquesta nova regulació dependran de la disponibilitat i la posada a punt de l’aplicatiu.

Pel que fa a la convocatòria d’oposicions, properament es determinarà el nombre de places de cada especialitat, tenint en compte que algunes places d’FP no es convocaran si hi ha poques places a oferir.

  • Darrera modificació: 29/10/2018 11:13