Mesa sectorial de 24 d'octubre de 2019

El Departament enviarà al govern per a la seva aprovació l'oferta de les 5648 places d'estabilització restants de les anunciades l’any 2017, i un afegit de 2020 places en concepte de reposició. Aquestes places s’hauran de convocar durant els propers 3 anys, afegides a les 5005 places de l’oferta pública d’ocupació de 2018 encara no convocades i a les places que hagin quedat desertes en els processos selectius d’estabilització anteriors.

El desglossament de les dades per cossos docents està pendent de revisió.

Els procediments selectius corresponents a places d’estabilització es regiran pel règim transitori del RD 84/2018, com a l'última convocatòria de gener de 2019, encara en curs. Per a les places de reposició es tornarà al procediment regulat pel RD 276/2007. A cada convocatòria només es cobriran places d’estabilització o de reposició.

El Sindicat Professors de Secundària ha preguntat si la disminució de les places previstes per als professors d'FP (un 36% en el cas dels tècnics) es podria deure a l'aplicació de l'FP Dual. El Departament ho ha negat i diu que es repassaran les dades per saber si hi ha hagut alguna errada.

Resta pendent de decidir el nombre de places oferides per a cada convocatòria. És de preveure un cert increment per a les properes tres convocatòries respecte de les estimacions prèvies.

Es reserva un 5% de les places per a discapacitats i un 25 % per a promoció interna

La convocatòria de les places d'aquest curs està previst que surti a finals de desembre.

Respecte a l’estabilitat del professorat interí, el Sindicat Professors de Secundària ha tornat a demanar que es derogui el Decret de Plantilles perquè el professorat que no aprovi es recol·loqui per ordre d’antiguitat.

El Departament informa que la publicació al DOGC de la llista d'aspirants a les oposicions d'FP es publicarà al novembre. Encara hi ha tribunals de la convocatòria que no han acabat el procediment (tenen fins el 31 d'octubre).

  • Darrera modificació: 05/12/2019 11:03