sectorial:sectorial24102022

Mesa sectorial de 24 d'octubre de 2023

El Departament presenta les instruccions per la reducció de l’hora lectiva als centres docents públics a partir de l’1 de gener de 2023.

L’aplicació és obligatòria en funció de l’acord signat amb els sindicats de la plataforma unitària per la reversió de les retallades i ni es poden fer enquestes al respecte ni es pot incomplir.

Entenem que és una feina extra per les direccions i que per alguns docents canviar ara l’horari és difícil. El Departament podria haver acordat la mesura amb efectes 1 de setembre i no 1 de gener i no va voler: és responsabilitat seva proveir els mitjans per tal de facilitar la tasca als equips directius i minimitzar els efectes més perjudicials pels docents. Però, l’increment de 3666 docents nous és estructural i era una mesura de reversió d’una retallada que es podria haver perdut. També cal recordar que el darrer curs molts professors interins amb una antiguitat considerable es van quedar sense nomenament.

Sobre les orientacions presentades pel Departament:

  • Del 25 d’octubre al 16 de novembre els equips directius podran demanar les especialitats que necessiten als tècnics de plantilles del ST/CEB.
  • Els nomenaments seran telemàtics, a partir del 12 de desembre i amb efectes a l’1 de gener de 2023 per les vacants i 9 de gener per a les substitucions. Seran nomenaments de places ordinàries i es permetran excepcionalment entrevistes en el cas de CMC. No hi haurà topalls per a les demandes de mitja jornada per respectar especialitats. Els nomenaments vigents seran irrenunciables.
  • En les orientacions caldrà respectar les assignacions de tutories i les especialitats. En la mesura del possible s’ha de comptar amb les mitges jornades ja existents en el centre.
  • La reducció d’hora lectiva afecta tot el personal, també el laboral de religió i de llocs temporals específics.

Professors de Secundària (aspepc·sps) ha demanat que s’aprofiti per recordar que:

  • No pot haver reunions voluntàries fora de l’horari, ni hores «extres». La jornada laboral no pot ser condicionada per mesures que prenguin els centres ni els docents.
  • Les co-tutories s’haurien de pagar i reconèixer. Cal que les substitucions de tutories de secundària es paguin des del primer dia com a primària i com s’havia promès a mesa sectorial. Cal reconèixer l’hora lectiva de tutoria del professorat de secundària als centres de formació d’adults.
  • L’organització d’horaris amb sessions de 50 o 55 minuts afegint sessions lectives no és legal tot i que la inspecció l‘estigui permetent. Les sessions afegides impliquen més alumnes i matèries a preparar. El Departament reconeix que aquest tema no està regulat i que s’ha de tenir cura en la seva aplicació.
  • Els claustres poden aprofitar per demanar que en els criteris d’elaboració dels horaris apareguin concrecions que facilitin la distribució equitativa d’hores, que repercuteix en el bon clima laboral i per tant en els alumnes. Es pot demanar, per exemple, un nombre concret d’hores per tutories, cap de departaments, etc.
  • Darrera modificació: 25/10/2022 22:15