Mesa sectorial de 25 de setembre de 2019

Es renova la mesa sectorial. Per part de la part sindical hi haurà 7 representants d’USTEC, 3 de CCOO, 2 del Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps), 2 de CSC i 1 d’UGT.

Es convocaran 110 places per al cos d’inspectors. A hores d’ara hi ha aproximadament 150 inspectors en comissió de serveis però, per al 2020, encara faltarien inspectors i el Departament calcula que necessitaria que entre 50 i 60 docents aprovessin el procés selectiu. Els qui superin les dues primeres proves podran incorporar-se a la llista de reserva per ser a nomenats en comissió de serveis.

El termini de sol·licitud previst serà del 18 de novembre al 5 de desembre. No hi ha més concreció del calendari. El Departament pretén començar les proves al gener i tenir enllestit el procés al març.

El Sindicat Professors de Secundària (ASPEPC·SPS) troba a faltar que en la convocatòria no es tinguin en compte les especialitats. També es demana que publiquin models i que els criteris de correcció siguin clars i i que es publiquin amb antelació suficient.

L’acord de la Mesa de Funció Pública preveu que els primers 3 mesos de retorn després d’una malaltia greu, l’afectat pugui incorporar-se gradualment, cobrant tot el sou, de manera que el primer mes Es pugui reduir el 50% de la jornada, el segon el 25% i el tercer el 10%.

El Departament proposa que solament es cobreixi el primer mes i els altres dos corrin a compte d’hores no lectives o amb guàrdies de la resta del professorat.

El Sindicat Professors de Secundària (ASPEPC·SPS) considera que és incoherent que no es puguin cobrir aquestes hores tot i que el Departament hagués promès en el seu moment revertir les retallades, entre altres coses, passant els contractes d’1/3 a ½ jornada.

D’altra banda, per fer palès el tipus de política que practica, des fa molt temps, el Departament, volem recordar que el 19 de juliol, divendres, amb l’opacitat que donen les vacances, es va establir un complement mensual de més de 800 € per als coordinadors de Serveis Territorials, tot i que, prèviament, amb l’argument de “que no hi havia pressupostos” no s’havia acceptat cap de les millores (mínimes) que es van demanar per als docents: reducció del nombre de guàrdies, garantia de les reduccions per als caps de departament, FCT o desdoblaments, reducció en hores lectives dels més de 55 anys, reducció de ràtios, etc. Volem recordar també que eliminar el greuge que suposa pel professorat de secundària no tornar a les 24 hores de permanència no tindria cost econòmic.

A partir d’ara aquest tipus d’excedència només es podrà finalitzar l’últim dia de Nadal, Setmana Santa o a 31 d’agost i no es podrà tornar a repetir en el mateix curs.

Suposa una limitació en el dret d’aquestes excedències que ja no es podran gaudir en períodes més curts ni es té tampoc en compte la pretesa conciliació familiar.

El Departament al·lega que pren la mesura per evitar «abusos de dret» i per no haver de pagar vacances no meritades. És curiós que mentre qui qualifica de «poc ètic» al professorat que demana la fi de l’excedència a finals de juny no vegi de la mateixa manera no pagar l’estiu als substituts.

El Sindicat Professors de Secundària (ASPEPC·SPS) ha demanat:

  • La convocatòria del concurs de càtedres. El Departament ha contestat que no n’hi haurà aquest curs.
  • Places de reserva pels professors de Secundària que vulguin passar a EOI i a la inversa. En aquest cas, s’ha dit que sí està previst fer-ho.
  • Aclariments sobre el document que s’ha fet signar a professors de 9 centres d’FP, segons el qual, part de les seves remuneracions són a càrrec de subvencions del Fons Social Europeu, perquè hi hagi transparència respecte al que passa amb aquests diners vinculats amb l’FP Dual. Se’ns respon que que traslladaran la consulta a les persones competents en aquesta matèria.
  • Que s’estudiïn les especialitats on falta professorat: en algun cas es podria evitar si, en lloc de demanar el màster educatiu d’una menció o lloc específic, s’admetés també el genèric.
  • Que els documents del Departament i en concret l’imprès que signen els alumnes del FSE estiguin també en «libre office» per a evitar problemes.

Volem recordar també els canvis de criteris que afecten a qui s’ha inscrit darrerament a la borsa de treball: ara es pot modificar dades però no no es pot renunciar a un nomenament sense que se’ls tregui l’especialitat de la borsa.

  • Darrera modificació: 26/09/2019 13:09