Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

sectorial:sectorial28022018 [01/03/2018 09:08]
jorge@secundaria.info creat
sectorial:sectorial28022018 [01/03/2018 09:09] (actual)
jorge@secundaria.info
Línia 6: Línia 6:
 El Deartament ha ratificat la proposta de calendari de convocatòria d’oposicions amb l’objectiu de reduir el percentatge de professorat interins al 8% de la plantilla. El Deartament ha ratificat la proposta de calendari de convocatòria d’oposicions amb l’objectiu de reduir el percentatge de professorat interins al 8% de la plantilla.
  
-La proposta refereix a les places compreses en concepte d’estabilització de la plantilla, segons l’acord signat entre el Ministeri i els sindicats, i ratificat a la Mesa de Funció Pública Catalana. A Catalunya corresponen,​  +La proposta ​es refereix a les places compreses en concepte d’estabilització de la plantilla, segons l’acord signat entre el Ministeri i els sindicats, i ratificat a la Mesa de Funció Pública Catalana. A Catalunya corresponen,​  
-{{:​sectorial:​convocatories_estabilitzacio_1_.pdf|entre Primària i Secundària,​ un total de 15.658 places}}. S’hi afegiran també les corresponents a reposició (jubilacions…),​ tot tenint present que aquestes sí depenen dels pressupostos i que s’han perdut, per ara, les corresponents al 2017, atesa la previsible prorrogació dels pressupostos a Catalunya.+{{:​sectorial:​convocatories_estabilitzacio_1_.pdf|entre Primària i Secundària,​ un total de 15.658 places}}. S’hi afegiran també les corresponents a reposició (jubilacions…),​ tot tenint present que aquestes sí depenen dels pressupostos i que s’han perdut, ​ara per ara, les corresponents al 2017, atesa la previsible prorrogació dels pressupostos a Catalunya.
  
 Les convocatòries s’ajustaran a la normativa vigent actualment, adequant-se a les eventuals modificacions legals que es produeixin. Les convocatòries s’ajustaran a la normativa vigent actualment, adequant-se a les eventuals modificacions legals que es produeixin.
  
 També s’ha informat que, en el cas de les jubilacions,​ es podrà demanar el temps meritat de vacances en la data de jubilació, en el benentès que, d’acord amb l’EBEP, les vacances es meriten a partir de l’1 de setembre, però se’n gaudeix durant l’any natural següent. Per tant, i a tall d’exemple,​ si algú sol·licita jubilar-se el 31 de desembre, atès que ja haurà gaudit de les vacances d’agost senceres, no tindrà cap període vacacional afegit. En canvi, si la data de jubilació és el 31 de gener, disposarà, prèviament a la jubilació, dels dos dies per mes que li corresponen en els 5 mesos meritats des de l’1 de setembre. També s’ha informat que, en el cas de les jubilacions,​ es podrà demanar el temps meritat de vacances en la data de jubilació, en el benentès que, d’acord amb l’EBEP, les vacances es meriten a partir de l’1 de setembre, però se’n gaudeix durant l’any natural següent. Per tant, i a tall d’exemple,​ si algú sol·licita jubilar-se el 31 de desembre, atès que ja haurà gaudit de les vacances d’agost senceres, no tindrà cap període vacacional afegit. En canvi, si la data de jubilació és el 31 de gener, disposarà, prèviament a la jubilació, dels dos dies per mes que li corresponen en els 5 mesos meritats des de l’1 de setembre.
  • Darrera modificació: 01/03/2018 09:08