Mesa Sectorial de 29 de març de 2017

  1. Aplicació de l’Acord de la Mesa Sectorial de personal docent de 31 de gener de 2017 pel qual s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2018.
  2. Oposicions al cos d’Inspectors d’Educació.
  3. Destinacions provisionals interins 2017-2018.
  4. Nomenament substituts juliol 2017.
  5. Reassignació del professorat adscrit al CFA Jacint Verdaguer.
  6. Possible acord d’abast estatal sobre oferta pública.
  7. Torn obert de paraules.

No hi ha cap concreció i hi haurà una convocatòria de mesa tècnica per decidir les dotacions.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) vol que el professorat conegui la discriminació que va suposar envers la secundària la signatura precipitada d'aquest acord per part d'USTEC, CCOO i UGT, acord que acceptava l'equiparació de condicions laborals amb primària, a la baixa, com a un pas més cap al cos únic que sempre han postulat. No han defensat la reducció d'hores de permanència al centre (a la resta de l'Estat continuen tenint-ne 24 o 25), ni la racionalització de la jornada intensiva amb sessions més curtes, ni el dret a compactació del professorat (molt important en centres que obren tot el dia). Per la situació política que s'estava produint, la signatura precipitada ha servit bàsicament per no obtenir la reducció de la segona hora lectiva, que ja estava pressupostada, ni les de permanència.

També vol manifestar que, sense la nostra campanya 18/24 de retorn a l'horari anterior i la nostra feina per posar en coneixement de la situació a tots els grups parlamentaris, no s'hauria aconseguit ni tan sols aquesta hora i només cal veure com el MUCE (marc de la comunitat educativa, on estan USTEC, CCOO i UGT) no ho tenia a la seva agenda. Hem de ser conscients de la importància de mantenir una veu forta i pròpia de secundària perquè ens juguem molt més del que sembla.

En la convocatòria s'aplica la normativa estatal, i per tant hi ha poc marge per a propostes.

La part social, de manera unànime, hem demanat l'increment de places. Se'n convoquen 40, tot esperant de fer un procediment propi quan es desenvolupi l'article corresponent de la LEC.

Ara per ara, hi ha 62 funcionaris al cos i 181 en comissió de serveis.

Amb aquestes 40 places es pretén tenir com a mínim funcionaris de carrera en el comandament de la inspecció tal com demana la legislació actual i sobretot donar compliment a la sentència que el Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) va guanyar i on es qualifica de frau de llei l'opac sistema d'adjudicació de places actual.

En l'oposició es tindrà en compte que el desenvolupament s'emmarqui en el context de Catalunya (apartat 5.8).

L'oposició consta de 3 parts i és eliminatòria. Es desenvolupen de manera oral davant del tribunal. La primera consisteix en el desenvolupament d'un cas pràctic, la segona en el desenvolupament d'un tema de la part A entre dues opcions i la tercera el d'un tema de la part B, de normativa específica de Catalunya, també entre dues opcions.

Els aprovats formaran part d'una llista per cobrir noves vacants. La llista estarà vigent fins que s'exhaureixi o hi hagi una nova convocatòria i no s'aplicarà a les vacants ara ocupades en comissió de serveis. No queda clar si uns tercers que presentin recurs contra aquesta última decisió, no puguin guanyar i acabin considerant-se també vacants les places ocupades per comissió de serveis.

El calendari previst és: convocatòria a l'abril, desenvolupament de la primera part la primera quinzena de juny, el de la segona part la primera quinzena de setembre, el de la tercera part la primera quinzena d'octubre i, a primers d'any, l'entrada en pràctiques. El Sindicat Professors de Secundària ha insistit, a més del tema del nombre de places, en la necessitat de donar continuïtat a les convocatòries, també en compliment de la reducció al 8% d'interins que s'ha de realitzar en tres anys.

El Departament diu que, en previsió de l'increment de places per a l'any vinent, té previst d'obligar els interins del bloc I de la borsa (els que han treballat), a fer peticions i demanar un mínim de destinacions. En no haver-hi una proposta concreta, els sindicats no ens hi podem posicionar però demanem com a contrapartida que es tingui en compte l'estabilitat del personal interí. El Departament, que ara té problemes per cobrir algunes especialitats, hauria de ser molt conscient que potser la situació ha estat provocada pel tracte poc considerat que ha sofert aquest col·lectiu, durant aquests anys de crisi i de canvi d'estructura.

Els requisits seran els mateixos que hi havia anteriorment. Es requerirà formació de un mínim de 30h de cursos reconeguts pel Departament. S'haurà de presentar la matrícula abans del 30 de juny i acreditar la seva realització al setembre. S'haurà d'haver treballat almenys durant 6 mesos i algun dia del tercer trimestre. Serà un nomenament nou i per tant no se'n podrà gaudir si s'està de baixa per malaltia o maternitat, i tampoc si ja es té un nomenament, encara que sigui d'1/3 de jornada. Es pagarà segons el tipus de jornada que s'hagi exercit durant més temps i si un professor està opositant i es presenta a l'examen no haurà de fer la formació. Properament es publicarà una resolució amb les instruccions. Els havers del nomenament que es pugui tenir fins al 30 de juny es faran com sempre.

En les meses tècniques d'adults s'ha parlat molt de la recol·locació dels nou professors destinats amb plaça definitiva que estan en aquest centre d'adults de la Model i que ara veuen suprimida la seva plaça. El problema de la seva recol·locació a adults és que ara aquestes només són places a proposta de direcció. El Departament ha proposat la seva reintegració en altres centres penitenciaris i parlar amb els directors d'adults per a què facin les propostes a aquestes persones. El Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) ha tornat a demanar que les places no siguin específiques i més en el marc del sistema actual d'adjudicacions de llocs de treball que fa servir el Departament amb aquest tipus de places.

Donada la sentència europea que comminava l'Administració espanyola a tenir en compte que no es poden cobrir de manera temporal els treballs que són estructurals, l'Estat s'ha vist obligat a fer un pacte d'oferta pública molt elevat i, en el cas de les administracions educatives, té com a objectiu reduir els interins al 8% en tres anys (ara estem prop del 30% a Catalunya). El Departament diu que de moment no en té notícies i que si minven les limitacions s'estudiarà l'ampliació de l'oferta de les 2000 places que hi ha en aquest moment. No n'han concretat res més. Si no canvia el marc normatiu per facilitar el reconeixement de la feina dels interins es regiran per la legislació vigent, igual que han fet amb les d'FP d'enguany.

El Departament pren la paraula per dir-nos que sí va reconèixer com a accident laboral la mort de l'Abel Martínez, que el que no reconeix és que hi hagi hagut responsabilitat per part de l'Administració i que per aquest motiu no accepta el dret a compensació patrimonial. La família té les de guanyar judicialment, i per això també ens han comunicat que estan intentant d'arribar a un acord amb ella.

La part social:

- Demanem que el Departament intervingui en aquells casos que els centres vulguin saltar-se la normativa dels horaris del professorat, tot prenent decisions manifestament il·legals. El cas plantejat va ser el de Cal Gravat, que va decidir per claustre reduir ràtios, en lloc de l'hora lectiva de la reducció pactada. Davant aquests casos, que últimament estan proliferant, el Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) vol manifestar que la presa d'aquest tipus de decisió a proposta de les direccions poden ser tipificades com a prevaricació, amb les conseqüències penals corresponents.

- Cobrament de la paga del 2012. Requereix sol·licitud per part dels jubilats.

- Estadis de promoció docent. El Departament diu que estudiarà si continua demanant el requisit de reconeixement des de la sol·licitud i no des del moment que s'adquireix. És important perquè ara en cap cas es reconeixen endarreriments si no es demanen específicament.

- Els que fan docència de serveis especials a l'estranger han de saber que, amb la legislació vigent, aquest temps no es reconeix per al cobrament dels estadis.

- Demanem que s'arbitri una indemnització per als substituts que van al centre amb un nomenament i no hi ha la feina perquè s'ha reincorporat la persona titular. De moment no es farà.

  • Darrera modificació: 31/03/2017 10:24