Mesa sectorial de 29 de juny de 2018

Els principals canvis respecte a l’any anterior són:

  • Es podrà congelar i descongelar la disponibilitat per a ser nomenat a voluntat
  • S’ordenen els col·lectius que no tenen màster. Primer els que ja havien treballat, després els matriculats i a continuació els que signen el compromís.
  • Tots queden en reserva per al cas que no hi hagi disponible cap professor que tingui el requisit.
  • No es podrà agafar reducció de jornada el mateix dia del nomenament. Segons el Departament per normativa de la Seguretat Social.

Els sindicats recordem les peticions que ja havíem reclamat en meses i cursos anteriors: No als nomenaments a dit, publicació adient de les places de difícil cobertura i urgència, proves de capacitació per a tots, cobrament fins al 31 d’agost de les substitucions de reducció de jornada, ampliació del temps per a acceptar els nomenaments, corregir el sistema d’avaluació del professorat novell, etc.

Molt interessant per a veure la forma de treballar del Departament, i que explica en bona part com anem, és la resposta que rebem quan preguntem per la prova pilot dels nomenaments amb la PDI:

Pel que diuen funcionen molt bé. El Departament, les direccions, els inspectors estan molt contents; però no aporten proves objectives, ho saben a partir de les “percepcions” que tenen.

Passa el mateix amb totes les «idees de bomber» que se'ls acut. El resultat mai és objectiu sinó el que volen prèviament: mai són clars els resultats de les avaluacions, ni els ítems utilitzats, ni com han recollit la informació i així, clar, val tot.

Després de les reiterades peticions que havia fet el Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps), sembla que el Departament està estudiant ampliar les titulacions que poden donar algunes especialitats on hi ha dificultat per a trobar professors.

El Departament informa que hi haurà proves generals de capacitació per a les EOI i que en el futur volen obrir un altre període de modificació de dades a la borsa a finals de novembre.

L’anàlisi de les dades aportades es farà en una mesa tècnica específica. Un 87% dels qui han aprovat les oposicions havien treballat ja pel Departament.

L’acord recull la pròrrroga de la suspensió de l’acord que permetia la reducció de dues hores lectives per als més grans de 55 anys.

El Departament al·lega que no hi ha pressupostos, però no diu que s’estan nomenant molts càrrecs extra, amb elevades remuneracions i que quan es tracta de subvencionar l’escola d’elit no els importa agafar 30 milions d’euros de l’apartat destinat a contingències, més dels que es necessitarien per a complir amb aquest dret.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) ha posat de manifest que la mesura no li ha sorprès gens perquè ja va d’acord amb l’actuació del Departament dels últims temps i que es tracta d’un altre menyspreu al professorat.

No podem oblidar que en la resta de l’estat s’està recuperant i negociant realment el retorn a la situació d’abans de les retallades.

El Departament diu que el 26 de setembre ens convocarà per a iniciar un procés de negociació al respecte. Ja veurem quina és la seva fiabilitat. De moment els fets són que es confirma aquesta nova retallada.

També recull l’acord el fet que els mestres de les especialitats de matemàtiques, castellà i català puguin donar classes a secundària. Nosaltres ja tenim aquesta mesura als tribunals i si és necessari recorrerem també aquest acord.

Aquest curs vinent finalment dels 223 llocs que es van reconvertir per a mestres, només se n'ocuparan 100: 48 de matemàtiques, 36 de català i 16 de castellà.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) vol donar les gràcies a les direccions dels centres que han posat seny perquè aquesta mesura no fos una sagnia per als interins de secundària afectats.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) pregunta per l’acord de govern que, pel que l’administració va dir en l’anterior mesa, regulava el nou horari de 27 h de permanència per als professors d’adults de primària. Ens diuen que existeix però que el busquem nosaltres.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) també pregunta pel traspàs d’informació de les dades de les competències bàsiques de primària a secundària. Contesten que no en saben res i que preguntem a inspecció. A la llum de la normativa vigent, considerem que el centre de primària sí que ha de traslladar aquesta informació al de secundària.

  • Darrera modificació: 05/07/2018 09:29