Reunió virtual de 29 d'octubre de 2020

El Departament presenta els documents per la realització de la segona prova amb condicions de seguretat. S’hi estableix la possibilitat d’una segona convocatòria pel cas de no poder-se presentar a la primera per la COVID i s’equipara al cas de part o causes excepcionals lliurement apreciades pel tribunal.

Respecte a la realització de la segona prova explica que no es farà si hi ha una situació de confinament general i mesures de restricció extremes però que en quan hagi una «finestra d’oportunitat» en què la situació de pandèmia estigui més controlada s’aprofitarà.

En cas de confinament d’alguna zona, es lliurarien autoritzacions per poder traslladar-se a realitza les proves.

El sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) ha traslladat la demanda d’un calendari clar i veu insuficient el preavís de 7 dies que proposa el Departament. També ha fet arribar algunes peticions de millora al document sobre la seguretat que ha presentat el Departament, la més important de les quals és que s’ha de fer obligatòria la ventilació i la concreció del mínim de temps de la mateixa (20 minuts/hora o 3 o 4 vegades cada hora). Així mateix, demana que s’aclareixi que no només no es pot presentar qui presenti símptomes, sinó tampoc qui estigui a l’espera de resultats de PCR o amb quarantena. D’altra banda l’excepció dels qui no puguin portar mascareta ha d’estar més clara i s’ha de tenir en compte que no decau l’obligatorietat de protegir la resta d’aspirants.

El Departament diu que estudiarà les propostes. També manté el seu compromís amb la convocatòria de les places d’FP d’enguany i, en aquest sentit, recorda que l’oferta pública ja està presentada a la Mesa General del la la Funció Pública er a a la seva aprovació.

El sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) ha exposat que aquest document pràcticament no presenta canvis en les línies generals respecte al presentat al juliol. El treball telemàtic ha de ser voluntari i si del que es tracta és de regular-ho en el cas de confinament, s’ha de protegir molt més el professorat, tant pel que fa als horaris i conciliació, com a les seves dades i imatge. No queda clara l’obligatorietat del Departament de fer-se càrrec de les connexions i ordinadors i mòbils. S’incrementa la burocràcia i es limita la llibertat en l’elecció de metodologia amb el pla de treball, quan ja hi ha les programacions i prou documents a omplir de manera ordinària.

Professors de Secundària (Aspepc·Sps) ha recordat que havia plantejat que per a secundària es podia seguir el model de l’IOC on el professorat es posa en contacte amb els alumnes a través de la plataforma específica i així està molt clara l’obligació de l’alumne de presentar les pràctiques i tasques proposades. També va avisar que l’UE no veia amb bons ulls utilitzar plataformes privades, en les quals les dades acaben fora del seu territori i per tant no pot estar d’acord en què sigui cada centre qui decideixi quina tecnologia utilitzar i que, en tot cas, si no hi ha la plataforma corporativa, ha de ser el docent qui decideixi sobre les mateixes. Recorda que el professorat està molt més preparat del que sembla i que es necessita recuperar la confiança en ell i no pensar tant en termes de control, burocràcia i metodologies concretes que obliguen al professorat i el predisposen més a pensar en com sortir benparat que en buscar la millor manera d’arribar al grup d’alumnes concret que ha d’atendre, bé a l’aula bé per via telemàtica. Professors de Secundària ha reiterat la necessitat de suspendre el decret d’autonomia de centres en cas de treballar de manera telemàtica perquè si no és impossible arribar a cap acord sobre les condicions de treball que realment abasti tot el professorat.

El Departament recull les propostes per estudiar-les i farà una altra convocatòria de mesa per la setmana vinent.

El torn obert de paraules i la retroacció sobre el document sobre la confecció d’horaris de secundària de la Subdirecció General de càrrecs directius i lideratge pedagògic presentat el juliol passat, que presenta aspectes que no respecten el marc legal, resten pendents per a la mesa de la setmana vinent.

  • Darrera modificació: 30/10/2020 12:06