Reunió virtual de 30 de juny de 2020 i continuació l'1 de juliol

El director general presenta el document de condicions d’inici de curs 2020-2021 que el conseller va explicar a la premsa el dia anterior, amb un menysteniment absolut a la representació dels docents.

Aquest document es caracteritza per la seva inconcreció (tot dependrà de cada centre), i per imposar la polivalència curricular a travès del que el Departament denomina «grups estables».

Hi haurà un increment d’uns 3000 docents i 2000 professionals d’atenció educativa per poder atendre sobretot els casos d'excés de ràtio a partir de 30 alumnes a la secundària i 25 a la primària (molt lluny dels també escassos 9000 que va prometre als mitjans la consellera Budó). Aquests reforços es cobriran amb nomenaments d’1 de setembre a 30 juny, després de cobrir les plantilles estructurals amb els nomenaments de juliol i finals d’agost. La despesa pressupostària prevista per aquest increment és d’uns 121 milions.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) ha exposat que el document presentat és doctrinari, en el sentit de que dicta la realitat existent, fent cas omís al que realment hi ha i sense tenir en compte les conseqüències. No atén de cap manera la situació d’excepcionalitat, tot i l’increment de contagis que s’està produint i parteix del supòsit no demostrat de que els alumnes no contagien. Decau l’obligació de l’ús de les mascaretes quan està recomanat per tots els organismes de salut nacionals i internacionals. Decau la necessitat de mantenir les distàncies i les ràtios es mantenen. Tot ho resoldrà el sabó i l’hidrogel que ja veurem quan dura als centres. El Departament ha dit que hi haurà també un document del Servei de Prevenció però queda clar que aquests aspectes mencionats en les mesures organitzatives presentades no es tindran en compte. Faltarà veure què passa amb els materials i espais comuns i si són viables les mesures proposades.

El punt 10 de la resolució recull que els centres podran decidir, també, sobre la presencialitat i la virtualitat de les reunions dels òrgans de govern i de coordinació, així com d’altres comissions que s’estableixin en la Programació General Anual.

El sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) ha preguntat sobre aquesta qüestió, atès que hi ha molts centres que estan organitzant «paquets horaris» de 24 hores al centre + 4 hores de reunions telemàtiques, en un clar cas de frau de llei respecte a la disposició addicional 31ena de la LEC, que tant ha costat aconseguir i que recull un màxim de 24 hores al centre pel professorat de secundària. El retorn a les 24 hores era un deute pendent i més essent com érem l’única Comunitat Autònoma amb tantes hores de permanència. El sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) ha recordat, a més, que el treball telemàtic és voluntari i, en canvi, aquestes reunions són obligatòries i corresponents a l’horari fix, per tant s’han de poder fer al centre. Davant la nostra pregunta el Director General ha respost que la seva intenció no era generar aquesta interpretació i que la llei es respectaria mentre estigués vigent.

El tema del personal vulnerable es recollirà en el document elaborat pels serveis de prevenció, i seran els seus serveis mèdics els qui determinaran quines persones són vulnerables. En el cas del personal vulnerable que hagi estat nomenat com a membre d’un tribunal d’oposicions, també han de ser els serveis de prevenció qui decideixin si la persona pot participar-hi.

Per altra banda el sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) ha demanat el retorn a les 18 h lectives, com a mesura per alleugerir l'estrès del professorat en aquesta situació tan excepcional.

Demà 1 de juliol a les 16 h continuarà aquesta mesa sectorial per concretar els aspectes vinculats al professorat.

El Departament exposa els criteris per adjudicar els reforços per casos d’excés de ràtio. A l’ESO es considerarà a partir de 30 alumnes i suposarà 803 dotacions. Cada reforç consistirà en 28 hores per a primer, segon i tercer d’ESO (aproximadament, 1 dotació i mitja) i de 20 hores per a quart (aproximadament,1 dotació). Ha explicat també que el curs vinent és el de màxima pressió demogràfica als centres.

A petició de tota la part sindical el Departament estudiarà si es poden ampliar els nomenaments dels reforços fins al 31 d’agost.

Les especialitats adjudicades dependran de la petició que facin els centres. No hi ha criteris concrets d’adjudicació.

La part sindical ha valorat de manera unànime que l’increment és molt petit i que la baixada de ràtios era ja era fonamental de manera estructural.

El sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) ha exposat que no està d’acord en què a l’ESO es puguin establir grups amb només 5 professors i ha recordat el marc legal vigent sobre les especialitats. També ha traslladat les queixes rebudes per part d’algunes direccions sobre la inconcreció del text presentat. El Departament ha contestat sobre els grups amb 5 professors que les instruccions diuen que només és una opció «preferent» i que s’han posposat les instruccions d’inici de curs però que la setmana vinent sortiran amb alguns aspectes sobretot vinculat al professorat. En aquest sentit, el sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) també ha demanat que aclareixi el tema de l’horari perquè moltes direccions segueixen pensant afegir horari fix a travès de les reunions telemàtiques.

S’ha tornat a posposar el torn obert de paraules, però la part sindical ha demanat al Departament que aclareixi que no es pot atribuir horari fix al professorat el mes de juliol i que l’ordre de calendari especifica que el professorat només ha d’anar als centres de manera «excepcional» els primers dies de juliol.

  • Darrera modificació: 03/07/2020 12:29