Mesa sectorial de 31 de maig de 2023

El Departament no s’ha aportat cap documentació relativa a aquest punt. S’ha explicat que s’impulsaran programes com el “Faig” vinculats a recursos contra l’absentisme escolar, per “l’èxit escolar” i innovacions pedagògiques (projectes). Els recursos estarien blindats durant 4 anys. Volen que hi hagi docents i altres figures que puguin passar per les classes d’altres docents i que hi hagi extensió de models que “funcionen”. La intenció és que aquests centres siguin més seguits per la inspecció educativa.

Professors de Secundària (aspepc·sps) ha expressat les següents inquietuds:

 • No pot ser que el Departament es presenti continuament amb programes “estrella” que detreuen els recursos necessaris del sistema ordinari i que a més faci xantatge perquè els centres s’adhereixin “voluntàriament”.
 • Cada cop hi ha més caps i menys docents. És una deriva insostenible i un malbaratament dels diners públics. Tampoc sembla una bona política tenir centres dotats per sobre de la mitja per poder fer propaganda i maquillar dades, mentres s’ofega la resta del sistema ordinari afavorint el seu desmoronament.
 • Els pèssims resultats en les proves PIRLS de lectura (solament pitjors a Ceuta i Melilla tenen a veure amb la imposició, des de fa més de 10 anys del treball per projectes, innovacions no controlades, etc. Un cop culmina el procés a la primària el procés, sembla que ara toca acabar amb la resistència de la secundària. Per què si els resultats són tan dolents? Hi ha la intenció de destruir la qualitat de l’educació pública? La resposta del Departament ha estat apoteòsica: No es pot culpar al sistema educatiu de què els nens no aprenguin a llegir, és un tema social i estan molt enganxats a les pantalles. Ens podem preguntar: -Qui ha impulsat amb més afany les tecnologies sense control a l’escola? - Si el sistema educatiu no es responsabilitza de què els nens aprenguin a llegir, escriure i comptar, qui ho fa i quina és llavors la finalitat de l’escola?- Per què entorns molt similars als nostres tenen bastant millors resultats?
 • En l’exposició el Departament ha insinuat que la “culpa” era dels docents, que no tenen la mirada adequada, tot i que després ha volgut matisar: Però en la resposta, ha demanat “cura” amb les crítiques perquè era molt fàcil traslladar la responsabilitat als docents. Els canvis legals poden pal·liar les males decisions un curt termini però no aturar la decadència del sistema, com s’està veient, per exemple, a Finlàndia. No es pot pemetre que els polítics s’espolsin les seves responsabilitats i més quan portem un llarg temps avisant dels errors comesos en la política aplicada (si no és que en realitat es tracta d’un mera mercantilització de l’educació)
 • Els recursos també estan vinculats a la baixada de l’absentisme escolar. Un altre cop es trasllada al centre educatiu la responsabilitat i no s’exigeix als pares. Hi ha molts centres on no hi ha manera de què l’administració es mogui per assegurar la presència d’alumnes que no venen sistemàticament, tot i l’escolarització obligatòria. Si només podem atraure’ls amb projectes atractius, creant una mena de parc d’atraccions no estarem acomplint la nostra missió: Multiples estudis proven que els alumnes vulnerables necessiten institucions educatives exigents i rigoroses amb una mínima disciplina.
Els pèssims resultats en les proves PIRLS de lectura (solament pitjors a Ceuta i Melilla tenen a veure amb la imposició, des de fa més de 10 anys del treball per projectes, innovacions no controlades, etc.

El Departament ha explicat l’esborrany i ha donat dates aproximades de cada fase del termini ordinari: 

 • Publicació de la resolució al DOGC durant la segona quinzena de juny.
 • Sol·licituds, en el termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació al DOGC, en un enllaç que facilitarà el Departament. Els sol·licitants a qui els hi consti la titulació acadèmica exigida al portal ATRI estan exempts de presentar-la. En cas que no figuri la titulació a l’Atri es podrà adjuntar un document en PDF de no més de 5MB.
 • Dues setmanes després de finalitzar el termini de sol·licituds es publicarà la llista provisional, és a dir finals de juliol o principis d’agost.
 • 10 dies per al·legacions, durant l’agost.
 • El Departament ha manifestat la seva intenció de tenir la llista definitiva a data de 31 d’agost, però es pot allargar fins al setembre.
Professors de Secundària assenyala la incongruència de que el professorat interí a 1 de setembre sigui PS i el funcionari de carrera encara segueixi com a PT.

A pregunta de Professors de Secundària, el Departament ha estimat la convocatòria del termini extraordinari, és a dir, professorat que no ha sol·licitat la integració durant el termini ordinari perquè encara no compleix els requisits o qualsevol altre motiu, tan bon punt es resolguin les sol·licituds del termini ordinari. Aquest termini extraordinari finalitzarà el dia 19 de gener de 2026.

Quant al pagament dels endarreriments, a pregunta de la part social, el Departament manifesta la intenció de fer-lo efectiu al setembre o com a màxim a l’octubre. 

La part social ha criticat el retard en l’inici del procés d’integració a Catalunya respecte la resta de l’Estat, amb el perjudici que això causa al professorat recent jubilat o amb altres casuístiques que poden impedir-li participar en el procés d’integració, així com que el procés coincideix amb el final de curs i les vacances i que sigui un problema per a formar els tribunals de les especialitats que fins ara han estat de PT. El Departament ha respost que compensarà aquest retard permentent que el professorat que s’ha jubilat després del 19 de gener de 2021, així com tot aquell que ha estat en actiu entre aquesta data i la publicació de la sol·licitud també ho pugui sol·licitar.

Davant la problemàtica que planteja la formació dels tribunals de les especialitats que passen de PT a PS, quan encara el professorat continua com a PT, el Departament ha decidit nomenar tribunals amb professorat PS i assessors PTs. 

Al punt “altres” de l’ordre del dia, i relacionat amb la Formació Professional, hem demanat que es busqui una solució al problema que causa que les hores dels mòduls professionals siguin múltiples de 33 i el càlcul de plantilles es faci amb 35 setmanes. El Departament no ha atès la demanda anunciant una propera Mesa específica d’FP. 

Professors de Secundària també ha demanat que els temes relatius a la Formació Professional es tractin en Mesa sectorial amb els sindicats amb representació a educació i no com s’ha fet amb l’acord per a la Planificació de la Formació Professional. 

També ha demanat que es reverteixi l’augment de ràtios a FP que el Departament va implantar fa dos cursos per manca de places als cicles de grau mitjà, que  encara continua . 

Hem criticat també la matrícula oberta fins a ben entrat l’octubre causant que alumnat s’incorpori a l'institut quan ja hi han UFs acabades. El Departament no ha volgut entrar en aquest temes i ens ha tornat a remetre a la propera Mesa específica d’FP. 

Professors de Secundària (aspepc·sps):

 • Ha demanat que el Departament es posi en contacte amb l’Agència Pública de l’FP perquè es pugui fer el pagament complet de l’Acredita’t . El Departament no s’ha compromès a res, no obstant li passarem la petició també per escrit.
 • Ha tornat a preguntar sobre la situació dels SIEIs al Consorci. El Departament ha dit que no hi haurà retallades sinó increment de recursos però que potser sí que es traslladen a altres centres. Nosaltres hem enviat per correu una llista de centres afectats per aquesta retallada. Estem d’acord en que es doti a més centres però que cap d’ells perdi els recursos ja assignats. Cal que tinguin en compte l’afectació a la vida dels treballadors actuals.
 • No ha aconseguit el compromís del Departament perquè endarrereixi l’enviament del llistat definitiu de seleccionats al CM al ministeri per poder recollir totes les renúncies de docents d’altres CCAA i que no es solapin peticions en els diferents llistats. Si poden ho enviaran quan les altres CCAA però podrien tenir endarreriments.

El Departament també ha informat que:

 • La publicació dels tribunals d’oposicions es farà a finals d’aquesta setmana.
 • S’obrirà un termini excepcional de modificació de dades de la borsa una vegada fetes les adjudicacions provisionals.
 • Els problemes amb la tramitació de les renúncies al CM, que s’informin al SAU i que aquest reculli també seran tinguts en compte.
 • Darrera modificació: 02/06/2023 11:37