Mesa tècnica de 5 d'octubre de 2022

Sobre l’ESDAPC: no hi ha cap novetat respecte a la mesa sectorial en la que van presentar el projecte de decret.

La gestió es regirè pel Decret d’autonomia de centres. Ja sabem que això significa que la direcció tindrà molt poc control i la selecció dells docents serà subjectiva, sinò arbitrària.

L’altre problema és que no queda clara la separació dels recursos per a les titulacions universitàries de graus i postgraus, de la de Cicles Formatius i Batxillerat artístic.

El Departament presenta la resolució estatal d’aquest maig en què es regula la competència digital docent. Es divideix en diferents nivells:

  • A1 (40 h) i A2 (50 h) : Formació inicial que es pretendrà que estigui inclosa en els màsters i títols d’accés. Es també la que s’està donant a les FIC.
  • B1 (60 h) i B2 (70 h) : Requereix l’aplicació exercint la docència. Es faran cursos amb treballs finals que permetran la seva adquisició. El Departament no ofereix el B2 de moment. Es podran acreditar per l’observació de la pràctica però no hi ha res concret encara. Es preveu que els formadors dels cursos A1 FIC tinguin un B 1.
  • C1 i C2: Vinculats a la capacitat de “transformació” i “lideratge”, el C1 a nivell de centre i el C2 de sistema. La intenció és que la capacitació solament vindrà per la pràctica, per exemple per haver exercit de coordinador TIC.

La formació A1, A2 i B1 el Departament l’està oferint telemàticament i es tornarà a oferir en el segon torn.

S’està estudiant l’acreditació mitjançant proves específiques.

De manera automàtica s’estudiaran els expedients dels docents per poder capacitar directament als qui hagin fet 3 cursos diferents vinculats o exercit determinades funcions, com, per exemple, haver estat professor (titular, en principi) de l’IOC dos anys.

De moment no hi ha una previsió de si serà requisit o no per exercir la docència ni a partir de quan i s’espera que hi hagi nova normativa bàsica de l’estat per després fer l’adaptació a Catalunya.

NOTA IMPORTANT

La FIC, que servirà per acreditar l’A1 de la competència digital docent, tal com ha exposat Professors de Secundària (aspepc·sps) i el Departament ha manifestat el seu acord, NO ÉS OBLIGATÒRIA.
La disposició addicional 31 de la LEC, amb rang de llei, estableix que l’horari màxim de permanència al centre és de 24h, per tant, no pot quedar a l’arbitri de les direccions del centre incrementar aquest horari de cap manera ni tan sols per a fer una formació interna que, repetim, no és obligatòria.
  • Darrera modificació: 06/10/2022 11:56