Procediment per a reclamar la part meritada de la paga extra 2012

Per tal d’iniciar la reclamació caldrà que us descarregueu els documents amb la reclamació (model per funcionaris i model per a interins) i l’autorització a través de l’espai d'afiliats del web secundaria.info, que els completeu i els signeu, i els trameteu a la seu territorial del sindicat directament a mans o per correu postal, o també que els lliureu al delegat d’ASPEPC·SPS a la vostra zona, abans del 31 de març de 2014.

ASPEPC·SPS s’encarregarà de presentar la reclamació i de comunicar-vos la resposta a l’adreça electrònica que ens hàgiu facilitat. Davant la presumible resposta negativa de l’Administració (expressa o presumpta), el sindicat s’ocuparà d’interposar el corresponent recurs contenciós administratiu en el vostre nom. Tot i això, caldrà que, quan el Jutjat corresponent us requereixi, hi acudiu per tal de fer el corresponent "apud acta" a nom de l’advocat d’ASPEPC·SPS. Sense aquest requisit el recurs no serà admès i l’Administració podria negar-se a retornar a l’interessat la quantitat corresponent amb el pretext que ha consentit l’acte administratiu denegant la reclamació ja que en el seu moment no l’ha recorregut. Per tot això caldrà que els interessats estigueu molt atents a les comunicacions que rebeu del sindicat.

ASPEPC·SPS tramitarà aquestes reclamacions, inclòs el recurs contenciós administratiu, de forma totalment gratuïta per a totes les pesones que constin com a afiliades abans de l’u d’abril de 2014.

IMPORTANT:

1.- Cal tenir en compte que, en cas de sentència desfavorable, els reclamants podrien ser condemnats en costes. Pensem que les possibilitats que això es produeixi són remotes, atès que havent-hi ja diverses sentències que reconeixen el dret a percebre la part meritada de la paga extra, no sembla probable que ara es produeixin sentències en sentit contrari. D’altra banda, fins i tot en el cas de sentència desestimatòria, no comportaria necessàriament la condemna en costes i, en el cas que es produís, la quantitat màxima seria d’un 30% de la quantitat sol·licitada. Malgrat que, com hem dit, creiem que aquesta possibilitat és molt remota, considerem que el professorat ha de ser conscient d’aquest risc, per mínim que sigui.

2.- Per tal que des d’ASPEPC·SPS poguem endegar el procés administratiu i, posteriorment el judicial si així fos necessari, és imprescindible que juntament amb el document de la instància, se’ns adjunt també el d’autorització, altrament, no podrem entrar la instància.

A títol informatiu, i segons el tram salarial de cadascú, la quantitat reclamada oscil·la entre els 400 i els 700 euros.

En cas de dubte podeu contactar amb nosaltres telefònicament o mitjançant el nostre Centre d’Atenció al Professorat.

  • Darrera modificació: 05/03/2014 08:33