Grup parlamentari d'ICV-EUiA

28 de gener de 2014

La primera entrevista ha estat amb el portaveu del grup parlamentari d'ICV-EUIA, el Sr. Joan Mena. Us passem a continuació, tal com farem amb tota la resta de converses, un breu resum dels continguts de la reunió.

Els representants d'ASPEPC·SPS hem començat informant el Sr. Joan Mena de la campanya que hem endagat entre el professorat de secundària de Catalunya, acollint-nos al dret de petició -reconegut a la Constitució i a l'Estatut de Catalunya- tot demanant-li que el seu grup es pronunciï contra aquest decret.

Tot intentant resumir breument les nostres argumentacions, direm que la nostra exposició ha destacat l'element nuclear més nociu d'aquest decret: la desaparició d'una regulació normativa, que queda exclusivament en mans del director del centre, exactament igual -hem fet servir aquest mateix exemple- que a l'època de l'absolutisme de Lluís XIV, que ell mateix definí amb la frase “l'Estat sóc Jo”.

No hauria fet falta que li expliquéssim: n'estava totalment al corrent i d'acord amb la nostra exposició. Ens ha comentat que ICV-EUIA ha demanat al Govern -via consellera d'Ensenyament- que no es tirés endavant aquest decret en la mesura que no hi havia cap mena de consens entre la comunitat educativa i que, dins d'aquesta, tota la part sindical hi estava en contra. Endebades…

Hem exposat també la manera com entenem nosaltres el concepte de “lloc de treball públic”, pagat amb diners públics i que, precisament a partir d'aquí i en funció de la seva naturalesa, no pot ser adjudicat arbitràriament per un funcionari, sigui director o algú altre, sinó que cal acreditar prèviament la publicitat, el mèrit i la capacitat. També que cal garantir la transparència en el mecanisme d'adjudicació i com ara, amb el Decret de Plantilles, tot això se'n va en orris.

Tampoc hauria fet falta. N'estava molt ben assabentat, i així ens ho ha demostrat. En aquest sentit, entenem que podem comptar amb ICV-EUIA quan arribi al Parlament de Catalunya l'exercici del dret de petició contra el Decret de Plantilles.

Per acabar, els representants d'ASPEPC·SPS que hem assistit a l'entrevista amb el Sr. Joan Mena volem afegir tres qüestions.

Hem demanat d'entrevistar-nos amb tots els grups parlamentaris, i les sol·licituds les vam trametre simultàniament. N'hi ha que, una setmana després, encara no han respost (deuen d'estar molt ocupats). A hores d'ara, ens han contestat quatre grups. Els altres tres, encara no.

Volem agrair al Sr. Joan Mena i al seu grup parlamentari la diligència, la promptitud i atenció amb què, en tot moment ens ha atès, així com la seva receptivitat i atenció envers un tema que, certament, no només afecta el professorat sinó tot l'ensenyament públic català.

ASPEPC·SPS s'ha compromès a publicar els continguts de les entrevistes amb els portaveus dels respectius grups parlamentaris. Ja hem parlat amb ICV-EUIA, tenim data amb un grup més i queda per concretar la data i hora amb els altres dos. N'hi ha tres que encara no han dit res. I això també ho direm, amb independència de quins siguin els contiguts de les converses. I si amb alguns no hi ha entrevista, també ho direm.

  • Darrera modificació: 28/02/2014 12:40