Grup parlamentari Popular

13 de febrer de 2014

El 13 de febrer els representants d'ASPEPC·SPS ens vam entrevistar amb la portaveu d'Educació del grup parlamentari del Partit Popular, Sra. Mª José García Cuevas.

D'acord amb l'objectiu d'aquesta ronda de reunions amb els portaveus d'Educació de tots els grups parlamentaris del Parlament català, de conèixer la seva opinió sobre el decret de plantilles i assabentar-los de la campanya que des d'ASPEPC·SPS estem duent a terme en contra d'aquest decret, així com de la recollida d'adhesions pel “dret de petició”, vam informar la Sra. García Cuevas de la nostra posició i dels aspectes més negatius i regressius del projecte del Departament d'Ensenyament.

Malgrat la LOMCE hagi manllevat de la LEC aquesta moda d'instituir els directors en “masovers” i els professors en “jornalers” contractats directament per ells, la Sra. García Cuevas ens va manifestar que estava contra l'excessiu poder amb què s'investeix els directors i que els mecanismes de provisió de llocs de treball havien d'estar subjectes a procediments transparents i d'acord amb la publicitat, el mèrit i la capacitat. Certament, és veritat que, almenys ara per ara, la LOMCE no ha anat tan lluny… perquè encara no s'ha desenvolupat en decrets. El problema de les lleis, que per definició són genèriques quant a prescripcions i proscripcions, no és tant el que diuen com el que permeten. I en aquest sentit, el cert és que la LOMCE és cosina germana de la LEC.

Malgrat tot, la Sra. García Cuevas ens va assegurar que ni ella ni el seu grup comparteixen aquest model de provisió de llocs de treball, i que el criteri ha de ser transparent. Així, es va comprometre a donar suport a tota iniciativa contra el decret de plantilles, i alhora farà preguntes parlamentàries interpel·lant el Govern sobre aquest temes.

Va mostrar també el seu absolut acord amb nosaltres en el tema referent a la polivalència curricular i a l'aberració acadèmica que suposa implantar-la per al professorat a tota l'etapa secundària -ESO i Batxillerat-, aplicant el model de docent generalista, més propi de l'etapa Primària, que no pas de la Secundària. Li vam manifestar també la nostra preocupació per aquesta polivalència curricular, que com ja està passant, està obligant els docents a impartir matèries que no són de la seva especialitat. Una mesura amb la qual la qualitat acadèmcia encara baixarà més.

Se'ns va assegurar que pròximament interpel·larà el govern sobre el decret de plantilles i que ens en passarà la documentació i les respostes que rebi.

  • Darrera modificació: 03/03/2014 14:10