4a. fase: presentació de les més de 9000 peticions recollides entre el professorat de secundària

El divendres, 25 d'abril, 9000 professors de secundària van exercir el dret de petició davant del President de la Generalitat, demanant la derogació del Decret 39/2014, de 25 de març, conegut com a «decret de plantilles». Properament entrarem la resta de peticions que encara ens estan arribant, la qual cosa ens permet assegurar que n'hauran demanat la supressió 10000 professors de secundària de Catalunya.

Igualment, i en el mateix marc de la lluita contra aquest Decret, ASPEPC·SPS va mantenir reunions amb tots els grups parlamentaris presents al Parlament de Catalunya i va aconseguir que es presentés al Parlament una moció demanant la retirada del projecte de decret. Un dia abans de la votació, i davant la imminència d'una moció en què no hi hauria consens, el Govern va publicar de pressa i corrents el decret al DOGC. A la votació del dia següent tots els grups parlamentaris, excepte els dos que donen suport al govern, CIU i ERC, van votar a favor de la derogació. El decret es va “salvar” per 68 vots contra 63. El projecte de decret estava encallat feia mesos als serveis jurídics per greus deficiències d'encaix legal.

El decret de plantilles no té el grau de consens que un projecte d'aquesta envergadura requereix, ni parlamentari, ni social, ni entre els docents. Les deu mil peticions que ja tenim demostren el rebuig del professorat contra un decret que consolida un model d'Administració educativa

  • CLIENTELISTA: la direcció d'un centre podrà nomenar directament fins al 50% del claustre de professorat de plantilla i el 100% del personal interí i substitut. Actes administratius que avui serien il·legals per prevaricació, queden amb la nova normativa en la més absoluta impunitat.
  • DE BAIXA QUALITAT EDUCATIVA: la “flexibilitat del currículum” i la polivalència curricular, van en detriment de la qualitat educativa i relegaran molts centres públics a funcions merament assistencials.
  • ARBITRÀRIA I QUE DEIXA EN SITUACIÓ D'INDEFENSIÓ ELS DOCENTS: la possibilitat de remoció del lloc de treball per reconversió, les propostes de no continuïtat per part de la direcció, sense criteris objectius, amenacen de convertir els instituts catalans en «cortijos» i amb un professorat sense les més mínimes garanties ni drets.

La nostra oposició al decret no és solament sindical, sinó també social i de principis. Considerem que a l'Administració pública, els llocs de treball públics, pagats amb diner públic, s'han de proveir d'acord amb criteris objectius i quantificables, tot seguint els principis de publicitat, mèrit i capacitat.

Defensem i exigim un sistema educatiu català de qualitat educativa i acadèmica, amb les matèries impartides per especialistes, amb uns procediments transparents de provisió dels llocs de treball i amb les garanties jurídiques pròpies d'un estat de dret.

Anunciem també la impugnació del decret de plantilles davant dels tribunals de justícia, per tal com entenem que vulnera normativa i drets bàsics, des de la polivalència curricular que lesiona el dret a una educació de qualitat, fins a l' opacitat i arbitrarietat en la provisió dels llocs de treball.

  • Darrera modificació: 16/05/2014 11:24