Per què votar ASPEPC·SPS?

Cap d'aquestes reivindicacions, ni les que hem aconseguit ni les que seguim reclamant, les trobareu al programa de cap altre sindicat. Aquest és el nostre fet diferencial sindical.

El curs 2011/12, vam endegar una campanya per la jornada intensiva a la Secundària que va obtenir el suport de prop del 75% dels Claustres dels instituts de Catalunya, i vam començar a negociar amb el Departament sobre el tema. A partir del curs 2012-2013, el 80% dels instituts de Catalunya tenen la jornada intensiva. Ho vam aconseguir en solitari.

Un altre tema específic de la Secundària, per raons acadèmiques, organitzatives i laborals. Vam aconseguir, també en solitari, que es reimplantessin els exàmens de setembre, i que es revoqués l'última disposició del l'ex-conseller Maragall, que establia que les classes lectives començarien l'1 de setembre.

Defensem l'especialitat com a característica del professorat de Secundària. Vam aconseguir que s'establissin certes cauteles contra la polivalència curricular que establia el Decret de Plantilles i tenim impugnat aquest decret, també en aquells aspectes que segueixen emparant-la. Igualment, hem mantingut reunions amb el Ministeri sobre el “Decreto de Especialidades”, que encara era més salvatge que el Decret de Plantilles. I hem aconseguit que es retirés.

Durant el curs 2013/2014, 10.000 professors de Secundària van signar el document elaborat per ASPEPC·SPS, exercint el dret de petició davant del President de la Generalitat, demanant-li que derogués el Decret de Plantilles. Aquest fet va portar a una moció al Parlament de Catalunya sobre el Decret de Plantilles, en la qual tots els partits polítics van demanar-ne la derogació, excepte el del govern i el seu soci parlamentari.

Considerem que els Departaments Didàctics han de ser l'eix vertebrador de l'activitat acadèmica dels instituts, i no d'altres estructures transversals, tal vegada idònies a Primària, però que a Secundària han de ser, en tot cas, de suport i subsidiàries.

La funció del professorat de Secundària ha de ser eminentment i prioritàriament la docència. I totes aquelles funcions que no siguin explícitament docents, com ara guàrdies de pati, de lavabos o de passadís, dilueixen la funció docent, desvien de les activitats acadèmiques i no correspon al professorat la seva realització. Cal un cos d'auxiliars de docència o de monitors que assumeixin aquestes tasques.

Vam aturar el desembarcament, anunciat pel Departament, de 4000 mestres de Primària a la Secundària, en el que era un intent d'implantar el cos únic per la via dels fets consumats. No estem en contra de la promoció interna, però entenem que ja és suficient amb el el torn de reserva, que cobreix perfectament aquest aspecte.

L'accés a càtedra és fonamental en la carrera docent. Reclamem la convocatòria periòdica de concursos d'accés que mantinguin la proporció del 30% de catedràtics que estableix la llei.

Reclamen també la convocatòria periòdica d'oposicions a Secundària, como a mesura de normalització contra la precarietat laboral que afecta el professorat interí.

SOM ELS DE SECUNDÀRIA!

VOTA ASPEPC·SPS, VOTA SECUNDÀRIA!

  • Darrera modificació: 11/05/2017 09:36