Vols ser apoderat o interventor d'ASPEPC·SPS el proper 26 de febrer?

Benvolgut/da company/a

Com possiblement ja sabeu, el proper 26 de febrer tindran lloc les eleccions sindicals per mitjà de les quals el professorat de secundària triarà els companys que han d'encapçalar les negociacions amb la nova conselleria d'ensenyament. No cal dir que la situació actual és molt complicada a tots els nivells, per la qual cosa cal una acció ferma i decidida en defensa de les nostres condicions de treball. Més de 700 professors de secundària hem pres la decisió de formar part de les deu candidatures que ASPEPC·SPS presenta a cadascun dels serveis territorials del Departament.

Cal, però, que disposem de persones que ens ajudin a garantir que la votació transcorri amb normalitat. Si vols col·laborar amb ASPEPC·SPS durant el dia de les eleccions, ara pots fer-ho acreditant-te com a interventor i/o apoderat.

La tasca dels interventors i apoderats consisteix a vigilar que el procés electoral es desenvolupi correctament en una mesa o grup de meses determinades. No és necessari ser afiliat, ni candidat. Per ser apoderat, ni tan sols cal estar inclòs al cens.

Així doncs, la seva tasca consisteix bàsicament a assegurar-se de la presència de les paperetes oficials d'ASPEPC·SPS en les mateixes condicions que la resta, i que el recompte de paperetes sigui correcte, evitant que s'anul·lin indegudament les paperetes d'ASPEPC·SPS, o bé impugnant les paperetes nul·les d'altres candidatures quan la mesa no ho consideri així.

Segons la RESOLUCIÓ ENS/2838/2014, de 16 de desembre, sobre mesures per a les eleccions de membres de Junta de personal docent no universitari a l’Administració de la Generalitat de Catalunya

El professorat que hagi estat nomenat president o vocal de les meses electorals o acrediti la seva condició d’interventor o apoderat, tindrà dret durant el dia de la votació a un permís de jornada completa, i també a un permís durant les cinc primeres hores del dia immediatament posterior.

Si us interessa ajudar ASPEPC·SPS en les meses electorals de la vostra zona, o en una altra (no cal ser interventor a la pròpia mesa on esteu censats, mentre formi part del mateix servei territorial), ompliu el formulari que teniu més avall per tal que us assignem una zona i us enviem la credencial corresponent, que haureu de mostrar a la mesa electoral. Recordeu que també ho heu de comunicar a la direcció del centre al més aviat possible per tal que prevegin la vostra substitució.

Gràcies per col·laborar amb l'única Candidatura de Secundària.

Si vols participar-hi, si us plau, omple les dades d'aquest formulari.

  • Tenen dret a accedir lliurement als locals electorals, examinar el desenvolupament de les operacions de vot i d'escrutini, formular reclamacions i protestes i rebre les certificacions que preveu la llei.
  • Poden exercir la seva tasca en més d'una mesa de qualsevol unitat electoral.
  • Han de votar a la mesa on estan censats.
  • Poden assistir a la mesa electoral, participar en les seves deliberacions amb veu i sense vot, i exercir-hi els mateixos drets que els apoderats.
  • Només es poden acreditar davant d'una sola mesa, que no cal que sigui la que estan censats, però sí que ha de pertànyer a la mateixa delegació territorial.
  • Han de votar a la mesa on s'han acreditat, encara que no hi estiguin censats.
  • Darrera modificació: 11/02/2015 12:49