Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
Ultima revisióAmbdós costats nova versio
sindicat:darreres_campanyes:eleccions_sindicals_2019:dodecaleg [11/02/2019 17:29] ramon.alonso@secundaria.infosindicat:darreres_campanyes:eleccions_sindicals_2019:dodecaleg [11/02/2019 18:45] ramon.alonso@secundaria.info
Línia 1: Línia 1:
 ====== Dodecàleg per a la millora de l'ensenyament ====== ====== Dodecàleg per a la millora de l'ensenyament ======
 +{{ :sindicat:darreres_campanyes:eleccions_sindicals_2019:noiacortijo.png?nolink |}}
  
- +  - Retorn al marc horari 18/24: 18 hores lectives i 6 de permanència.\\ \\   
-  - Retorn al marc horari 18/24: 18 hores lectives i 6 de permanència.  +  - Reversió de les retallades. Recuperació del poder adquisitiu perdut i cobrament de les pagues extres de 2013 i 2014 sense més demores.\\ \\  
-  - Reversió de les retallades. Recuperació del poder adquisitiu perdut i cobrament de les pagues extres de 2013 i 2014 sense més demores. +  - Suspensió immediata dels projectes encaminats a introduir el cos de Mestres de Primària a la docència a Secundària.\\ \\  Separació  de les meses i les eleccions sindicals de Primària i Secundària, amb instàncies de negociació separades i independents.\\ \\  
-  - Suspensió immediata dels projectes encaminats a introduir el cos de Mestres de Primària a la docència a Secundària. Separació  de les meses i les eleccions sindicals de Primària i Secundària, amb instàncies de negociació separades i independents. +  - Prioritat i defensa del principi d’especialitat en l’atribució de docència a Secundària. Organització dels instituts en departaments didàctics regits per aquest criteri d'especialitat.\\ \\  
-  - Prioritat i defensa del principi d’especialitat en l’atribució de docència a Secundària. Organització dels instituts en departaments didàctics regits per aquest criteri d'especialitat. +  - Convocatòria d'oposicions restringides per al professorat interí en aplicació de l’article 61.6 de l’EBEP per acabar amb la precarietat laboral. I, en convocatòries ulteriors, possibilitat per al professorat interí d'acollir-se al torn de reserva de les Oposicions fins ara reservat només a mestres de Primària.\\ \\  
-  - Convocatòria d'oposicions restringides per al professorat interí en aplicació de l’article 61.6 de l’EBEP per acabar amb la precarietat laboral. I, en convocatòries ulteriors, possibilitat per al professorat interí d'acollir-se al torn de reserva de les Oposicions fins ara reservat només a mestres de Primària. +  - Restabliment del número d’ordre de la borsa de treball com a únic criteri objectiu a l’hora d’adjudicar vacants i substitucions al professorat interí. Negociació i posada en marxa d’un acord amb garanties d’estabilitat per a tot el professorat interí.\\ \\  
-  - Restabliment del número d’ordre de la borsa de treball com a únic criteri objectiu a l’hora d’adjudicar vacants i substitucions al professorat interí. Negociació i posada en marxa d’un acord amb garanties d’estabilitat per a tot el professorat interí.{{ :sindicat:darreres_campanyes:eleccions_sindicals_2019:reivindicacions:noia12marc.png?nolink|}} +  - Derogació immediata del Decret de Plantilles (39/2014) i adjudicació dels llocs de treball docent amb criteris de transparència, publicitat, mèrit i capacitat.\\ \\  
-  - Derogació immediata del Decret de Plantilles (39/2014) i adjudicació dels llocs de treball docent amb criteris de transparència, publicitat, mèrit i capacitat. +  - Convocatòria anual de Concurs de Trasllats amb oferta de totes les places vacants (el Departament fa vint anys que no en convoca el seu).\\ \\  
-  - Convocatòria anual de Concurs de Trasllats amb oferta de totes les places vacants (el Departament fa vint anys que no en convoca el seu). +  - Convocatòria regular de concurs d'accés a càtedra per tal que s'assoleixi la proporció del 30% legalment prevista.\\ \\  
-  - Convocatòria regular de concurs d'accés a càtedra per tal que s'assoleixi la proporció del 30% legalment prevista. +  - Establiment d'itineraris acadèmics al 2n cicle d'ESO i Batxillerat de 3 anys.\\ \\  
-  - Establiment d'itineraris acadèmics al 2n cicle d'ESO i Batxillerat de 3 anys. +  - Normativa clara sobre horaris del professorat i reduccions horàries per càrrecs de govern i de coordinació.\\ \\ 
-  - Normativa clara sobre horaris del professorat i reduccions horàries per càrrecs de govern i de coordinació.+
   - Protecció efectiva del professorat contra les agressions verbals i físiques, amb presumpció de veracitat i consideració d'autoritat pública en l'exercici de les funcions docents.   - Protecció efectiva del professorat contra les agressions verbals i físiques, amb presumpció de veracitat i consideració d'autoritat pública en l'exercici de les funcions docents.
  • Darrera modificació: 14/02/2019 13:54