Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
sindicat:darreres_campanyes:eleccions_sindicals_2019:dodecaleg [11/02/2019 18:41]
ramon.alonso@secundaria.info
sindicat:darreres_campanyes:eleccions_sindicals_2019:dodecaleg [14/02/2019 13:54] (actual)
ramon.alonso@secundaria.info
Línia 1: Línia 1:
 ====== Dodecàleg per a la millora de l'​ensenyament ====== ====== Dodecàleg per a la millora de l'​ensenyament ======
-{{ :​sindicat:​darreres_campanyes:​eleccions_sindicals_2019:​noiacortijo.png?​nolink&​800 ​|}}+{{ :​sindicat:​darreres_campanyes:​eleccions_sindicals_2019:​noiacortijo.png?​nolink |}}
  
   - Retorn al marc horari 18/24: 18 hores lectives i 6 de permanència.\\ \\  ​   - Retorn al marc horari 18/24: 18 hores lectives i 6 de permanència.\\ \\  ​
   - Reversió de les retallades. Recuperació del poder adquisitiu perdut i cobrament de les pagues extres de 2013 i 2014 sense més demores.\\ \\    - Reversió de les retallades. Recuperació del poder adquisitiu perdut i cobrament de les pagues extres de 2013 i 2014 sense més demores.\\ \\ 
   - Suspensió immediata dels projectes encaminats a introduir el cos de Mestres de Primària a la docència a Secundària.\\ \\  Separació ​ de les meses i les eleccions sindicals de Primària i Secundària,​ amb instàncies de negociació separades i independents.\\ \\    - Suspensió immediata dels projectes encaminats a introduir el cos de Mestres de Primària a la docència a Secundària.\\ \\  Separació ​ de les meses i les eleccions sindicals de Primària i Secundària,​ amb instàncies de negociació separades i independents.\\ \\ 
-  - Prioritat i defensa del principi d’especialitat en l’atribució de docència a Secundària. Organització dels instituts en departaments didàctics regits per aquest criteri d'​especialitat.\\ \\ +  - Prioritat i defensa del principi d’especialitat en l’atribució de docència a Secundària. Organització dels instituts en departaments didàctics regits per aquest criteri d'​especialitat.\\ \\ {{ :​sindicat:​darreres_campanyes:​eleccions_sindicals_2019:​kim_autoritat.png?​nolink|}}
   - Convocatòria d'​oposicions restringides per al professorat interí en aplicació de l’article 61.6 de l’EBEP per acabar amb la precarietat laboral. I, en convocatòries ulteriors, possibilitat per al professorat interí d'​acollir-se al torn de reserva de les Oposicions fins ara reservat només a mestres de Primària.\\ \\    - Convocatòria d'​oposicions restringides per al professorat interí en aplicació de l’article 61.6 de l’EBEP per acabar amb la precarietat laboral. I, en convocatòries ulteriors, possibilitat per al professorat interí d'​acollir-se al torn de reserva de les Oposicions fins ara reservat només a mestres de Primària.\\ \\ 
   - Restabliment del número d’ordre de la borsa de treball com a únic criteri objectiu a l’hora d’adjudicar vacants i substitucions al professorat interí. Negociació i posada en marxa d’un acord amb garanties d’estabilitat per a tot el professorat interí.\\ \\    - Restabliment del número d’ordre de la borsa de treball com a únic criteri objectiu a l’hora d’adjudicar vacants i substitucions al professorat interí. Negociació i posada en marxa d’un acord amb garanties d’estabilitat per a tot el professorat interí.\\ \\ 
  • Darrera modificació: 11/02/2019 18:41