Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
sindicat:darreres_campanyes:eleccions_sindicals_2019:reivindicacions:inici [21/02/2019 14:16]
ramon.alonso@secundaria.info [Organització dels centres]
sindicat:darreres_campanyes:eleccions_sindicals_2019:reivindicacions:inici [21/02/2019 14:16] (actual)
ramon.alonso@secundaria.info [Organització dels centres]
Línia 80: Línia 80:
   * Requisit de pertànyer al cos del mateix nivell i règim que el centre on s'​imparteix docència per tal de poder ocupar càrrecs directius, de coordinació o prefectures de departament.   * Requisit de pertànyer al cos del mateix nivell i règim que el centre on s'​imparteix docència per tal de poder ocupar càrrecs directius, de coordinació o prefectures de departament.
   * Recuperació de la funció inspectora com a instrument de control de la qualitat de l'​ensenyament i de suport al professorat. Inspecció Educativa professional i especialista a Secundària,​ amb el requisit de provenir del cos de Secundària.   * Recuperació de la funció inspectora com a instrument de control de la qualitat de l'​ensenyament i de suport al professorat. Inspecció Educativa professional i especialista a Secundària,​ amb el requisit de provenir del cos de Secundària.
-</​WRAP>​ 
-<WRAP half column> 
   * Simplificació de les mesures per a determinar les condicions que marca la normativa sobre les condicions de treball en aspectes de temperatura ambiental. Aplicació real i efectiva d'​aquesta normativa.   * Simplificació de les mesures per a determinar les condicions que marca la normativa sobre les condicions de treball en aspectes de temperatura ambiental. Aplicació real i efectiva d'​aquesta normativa.
   * Consolidació de la jornada compactada a la Secundària i hores lectives de 50 minuts.   * Consolidació de la jornada compactada a la Secundària i hores lectives de 50 minuts.
 +</​WRAP>​
 +<WRAP half column>
 +
   * No obligatorietat de permanència al centre, un cop conclòs el període lectiu, tret de l'​assistència a les avaluacions,​ claustres o reunions raonades i convocades preceptivament.   * No obligatorietat de permanència al centre, un cop conclòs el període lectiu, tret de l'​assistència a les avaluacions,​ claustres o reunions raonades i convocades preceptivament.
   * Augment de l'​oferta de places de Secundària als Centres de Formació d'​Adults.   * Augment de l'​oferta de places de Secundària als Centres de Formació d'​Adults.
  • Darrera modificació: 21/02/2019 14:16