Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
sindicat:darreres_campanyes:eleccions_sindicals_2019:reivindicacions:inici [11/02/2019 18:02]
ramon.alonso@secundaria.info [Condicions laborals]
sindicat:darreres_campanyes:eleccions_sindicals_2019:reivindicacions:inici [21/02/2019 14:16] (actual)
ramon.alonso@secundaria.info [Organització dels centres]
Línia 1: Línia 1:
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
 ====== Reivindicacions ====== ====== Reivindicacions ======
- 
 <WRAP tabs> <WRAP tabs>
   * [[#​condicions_laborals|Condicions laborals]]   * [[#​condicions_laborals|Condicions laborals]]
Línia 10: Línia 9:
  
 ===== Condicions laborals ===== ===== Condicions laborals =====
 +
   * **Recuperació del poder adquisitiu** perdut des de les retallades salarials del 2009:    * **Recuperació del poder adquisitiu** perdut des de les retallades salarials del 2009: 
     * Supressió de la congelació salarial del 7%     * Supressió de la congelació salarial del 7%
Línia 37: Línia 37:
   * Aplicació efectiva de la reducció d'​hores per al professorat major de 55 anys.   * Aplicació efectiva de la reducció d'​hores per al professorat major de 55 anys.
   * Manteniment indefinit i econòmicament actualitzat de les condicions de jubilació anticipada als 60 anys per a tots els docents.   * Manteniment indefinit i econòmicament actualitzat de les condicions de jubilació anticipada als 60 anys per a tots els docents.
-</​WRAP>​ 
-<WRAP half column> 
-{{:​sindicat:​darreres_campanyes:​eleccions_sindicals_2019:​reivindicacions:​noia12marc.png?​nolink |}} 
- 
   * Allargament fins a 12 mesos de la llicència retribuïda per maternitat.i paternitat.   * Allargament fins a 12 mesos de la llicència retribuïda per maternitat.i paternitat.
   * Opcionalitat per part del professorat en l'​assistència a les activitats fora del centre i de l’horari laboral.   * Opcionalitat per part del professorat en l'​assistència a les activitats fora del centre i de l’horari laboral.
 +</​WRAP>​
 +<WRAP half column>
 +{{ :​sindicat:​darreres_campanyes:​eleccions_sindicals_2019:​reivindicacions:​kim_1824.png?​nolink|}}
   * Catalogació de les malalties professionals que afecten la docència. Inclusió de la depressió i l'​ansietat dins d'​aquesta consideració.   * Catalogació de les malalties professionals que afecten la docència. Inclusió de la depressió i l'​ansietat dins d'​aquesta consideració.
   * Revisió mèdica anual voluntària per a tots els docents.   * Revisió mèdica anual voluntària per a tots els docents.
Línia 81: Línia 80:
   * Requisit de pertànyer al cos del mateix nivell i règim que el centre on s'​imparteix docència per tal de poder ocupar càrrecs directius, de coordinació o prefectures de departament.   * Requisit de pertànyer al cos del mateix nivell i règim que el centre on s'​imparteix docència per tal de poder ocupar càrrecs directius, de coordinació o prefectures de departament.
   * Recuperació de la funció inspectora com a instrument de control de la qualitat de l'​ensenyament i de suport al professorat. Inspecció Educativa professional i especialista a Secundària,​ amb el requisit de provenir del cos de Secundària.   * Recuperació de la funció inspectora com a instrument de control de la qualitat de l'​ensenyament i de suport al professorat. Inspecció Educativa professional i especialista a Secundària,​ amb el requisit de provenir del cos de Secundària.
-</​WRAP>​ 
-<WRAP half column> 
   * Simplificació de les mesures per a determinar les condicions que marca la normativa sobre les condicions de treball en aspectes de temperatura ambiental. Aplicació real i efectiva d'​aquesta normativa.   * Simplificació de les mesures per a determinar les condicions que marca la normativa sobre les condicions de treball en aspectes de temperatura ambiental. Aplicació real i efectiva d'​aquesta normativa.
   * Consolidació de la jornada compactada a la Secundària i hores lectives de 50 minuts.   * Consolidació de la jornada compactada a la Secundària i hores lectives de 50 minuts.
 +</​WRAP>​
 +<WRAP half column>
 +
   * No obligatorietat de permanència al centre, un cop conclòs el període lectiu, tret de l'​assistència a les avaluacions,​ claustres o reunions raonades i convocades preceptivament.   * No obligatorietat de permanència al centre, un cop conclòs el període lectiu, tret de l'​assistència a les avaluacions,​ claustres o reunions raonades i convocades preceptivament.
   * Augment de l'​oferta de places de Secundària als Centres de Formació d'​Adults.   * Augment de l'​oferta de places de Secundària als Centres de Formació d'​Adults.
   * Dotació específica per als centres que imparteixin Cicles Formatius, d’acord amb els equipaments i espais requerits per a la seva realització efectiva. ​   * Dotació específica per als centres que imparteixin Cicles Formatius, d’acord amb els equipaments i espais requerits per a la seva realització efectiva. ​
   * Reducció dràstica de la burocràcia educativa: informes, plans individuals,​ paperassa...   * Reducció dràstica de la burocràcia educativa: informes, plans individuals,​ paperassa...
-{{ :​sindicat:​darreres_campanyes:​eleccions_sindicals_2019:​reivindicacions:​organitzar.png?nolink |}}+{{ :​sindicat:​darreres_campanyes:​eleccions_sindicals_2019:​kim_mestres.png?​nolink|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
Línia 104: Línia 104:
   * Manteniment de les notes numèriques.   * Manteniment de les notes numèriques.
   * Repartiment equitatiu dels alumnes amb dificultats d'​integració entre la pública i la privada concertada.   * Repartiment equitatiu dels alumnes amb dificultats d'​integració entre la pública i la privada concertada.
 +  * Prioritat dels centres públics per impartir ensenyaments postobligatoris,​ Batxillerat i Cicles Formatius.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <WRAP half column> <WRAP half column>
-  * Prioritat dels centres públics per impartir ensenyaments postobligatoris,​ Batxillerat i Cicles Formatius.+{{  :​sindicat:​darreres_campanyes:​eleccions_sindicals_2019:​reivindicacions:​noia12marc.png?​nolink|}}
   * Manteniment de la Formació Professional en l’àmbit del Departament d’Ensenyament.   * Manteniment de la Formació Professional en l’àmbit del Departament d’Ensenyament.
   * Impartició dels cursos de preparació d'​accés a la Universitat per a majors de 25 anys, als CFGM i als CFGS, exclusivament per part de professorat de Secundària.   * Impartició dels cursos de preparació d'​accés a la Universitat per a majors de 25 anys, als CFGM i als CFGS, exclusivament per part de professorat de Secundària.
  • Darrera modificació: 11/02/2019 18:02