Reivindicacions per a la Formació Professional

  1. Atribució docent preferent de mòduls professionals al cos de Professors d’Ensenyament Secundari acompanyat de la convocatòria de procediment d’accés per part dels Professors Tècnics d’FP.

  2. Dret a la compactació horària de tot el professorat de CF, un màxim de 5 franges (de matí i/o tarda) al centre.

  3. Reduccions lectives adequades per a les tasques afegides al professorat (orientació, reconeixement, seguiment FP Dual, etc) vinculades efectivament a aquestes tasques evitant l’arbitrarietat de les direccions.

  4. Revisió de les ràtios i desdoblaments dels cicles amb dotacions adequades de professorat per complir-los, així com revisió dels càrrecs de direcció i coordinació propis de l' FP.

  5. La implantació de l' FP Dual NO ha d’implicar la pèrdua de professorat ni d’inversions en equipaments als centres, ni ara ni a mig termini.

  6. L’FP ha de garantir l’aprenentatge general d’una professió, NO només el que necessiti l’empresa on l’alumne faci l’estada de pràctiques i/o la formació Dual. NO al control empresarial sobre l’FP i NO a l’externalització de tasques docents.

  7. L’FP s'ha de continuar impartint en centres públics del Departament d’Ensenyament: NO a la privatització, NO al pas de l’FP a la universitat, NO a l’entrada a l'FP inicial de centres de formació ocupacional i NO al seu pas a Presidència o Empresa.

  8. Retirada de les taxes que des de fa uns cursos suporten els alumnes de CFGS.
  • Darrera modificació: 11/02/2019 18:45