Propostes professorat interí i substitut

  1. Adjudicació de vacants de manera objectiva i transparent respectant el número d’ordre. Derogació del Decret de Plantilles.

  2. Convocatòria d’oposicions restringides en aplicació de l’article 61.6 de l’EBEP

  3. Pacte d’estabilitat per acabar amb la precarietat laboral.

  4. Les vacants del nostre cos han de ser per a la Borsa de Secundària, no pels mestres de primària.

  5. Substitucions des del primer dia. Mesures de transparència en els nomenaments. Actualització de les titulacions per accedir a les especialitats. Obertura permanent de la borsa.

  6. Contractes de mitja jornada com a mínim i dret a la compactació de l'horari.

  7. Revisió del període de prova i del curs d’interí novell. L’inici de la professió necessita un espai de tranquil·litat per aprendre, evitant ofegaments burocràtics i exigències abusives.

  8. Cap discriminació retributiva ni en els permisos. Cobrament íntegre de l’estiu. Negociació per a tot el professorat de la jubilació als 60 anys i del primer estadi als 6 anys.
  • Darrera modificació: 21/02/2019 23:12