Decàleg per a la millora de l'ensenyament

 1. Recuperació del poder adquisitiu perdut, sexennis als sis anys i homologació salarial amb la resta de funcionaris del grup A.

 2. Protecció contra les agressions: aplicació efectiva de la condició d’autoritat pública.

 3. Jubilació voluntària a partir dels 60 anys i reducció lectiva per al professorat major de 55 anys.

 4. Jornada continuada, compactació horària i reducció de la burocràcia: dret a la conciliació laboral.

 5. Disminució de les ràtios.

 6. Provisió objectiva dels llocs de treball: derogació dels decrets de plantilles, autonomia de centres i direccions. No a les arbitrarietats.

 7. Concurs de trasllats anual amb oferta de totes les vacants. Convocatòria anual d’oposicions i accés a càtedra.

 8. Estabilització del professorat interí.

 9. No a la privatització de l’ensenyament.

 10. Currículum basat en el coneixement i vinculat a les especialitats per garantir l’accés a la cultura i la ciència per a tot l’alumnat: no al cos únic docent de Primària i Secundària.

 • Darrera modificació: 03/02/2023 11:38